Blog

Publiek Centraal komt in een stroomversnelling nu. Een stand van zaken.

 1. Publiek Centraal gaat vanaf juni organisaties uit de (zeer ruim gedefinieerde) non-profitsector (privé en overheid) helpen het juiste publiek te bereiken. Dat gaat in eerste instantie om ondersteuning op het vlak van communicatie en marketing. Offline gebeurt dat via opleidingen met telkens nazorg voor elke deelnemer, vooral persoonlijke begeleiding op de werkvloer. Online gaan website en sociale media samen een kenniscentrum vormen (met dagelijks concrete tips en een uitwisseling van goede praktijken tussen de organisaties) en tegelijk een marktplaats (waar organisaties en zelfstandigen/bedrijven die communicatie- en marketingdiensten aanbieden, elkaar kunnen vinden).
 2. De laatste vier maanden hebben we met meer dan 40 mensen van gedachten gewisseld over Publiek Centraal. Ze staan voor meer dan 30 organisaties uit uiteenlopende sectoren, van Cultuurnet tot Zorgnet, van Kortom tot Socius, organisaties waar Publiek Centraal op de ene of andere manier mee zou kunnen samenwerken.
 3. Overal kregen we te horen dat de behoefte waaraan Publiek Centraal wil tegemoet komen, inderdaad groot is, en zelfs almaar groter wordt. Een meerderheid van organisaties toonde interesse om op de een of andere manier te gaan samenwerken met Publiek Centraal, gaande van de verspreiding van het aanbod via de eigen communicatiekanalen tot structurele samenwerking.
 4. Online bleek dezelfde interesse. De Facebook-pagina telt ondertussen meer dan 200 "fans", de LinkedIn-groep telt meer dan 200 leden, de Twitter-account telt meer dan 600 volgers, de website haalde deze week voor het eerst meer dan 700 bezichtigingen per dag.
 5. Aangezien Publiek Centraal onder meer een verhaal is van efficiëntie, willen we al in juni van start gaan met de eerste opleidingen. De behoefte is er, de expertise is er (verscheidene docenten/begeleiders boden zich al aan), en lokalen kunnen met al die potentiële partners ook geen probleem vormen. Het begrotingshuiswerk is gemaakt, we werken nu volop aan de juridische onderbouw; dat kan snel resulteren in de oprichting van een vzw. In oktober komt er dan een officieel startmoment, een feestelijke inspiratiedag.
 6. Opleidingen die de steigers staan, zijn:
  1. Meer succes voor onze Facebookpagina
  2. Twitter voor beginners
  3. Twitter voor gevorderden
  4. Hoe schrijf ik een wervende tekst?
  5. Hoe maak ik wervende foto's?
  6. Wat kan ik uit publieksonderzoek halen?
  7. Hoe bepaal ik de communicatiestrategie van mijn organisatie?
  8. Hoe maak ik een eenvoudig communicatieplan?
 7. De komende dagen gaan we bepalen met welke opleidingen we in juni starten. Suggesties welkom. We zijn deze week trouwens ook even aan het polsen via peilingen op Facebook en LinkedIn.
 8. In principe doet elke opleiding alle Vlaamse provinciehoofdsteden aan. Voor de lokalen rekenen we op partnerorganisaties.  Sommige organisaties zegden hier al hun medewerking toe.
 9. Daarnaast worden de opleidingen ook aangeboden op maat: op plaatsen en tijdstippen die organisaties zelf verkiezen. Koepelorganisaties kunnen de opleiding met begeleiding aan hun ledenorganisaties aanbieden. 
 10. De opleiding met begeleiding wordt aan een zeer betaalbare prijs aangeboden. Als we dit jaar vijf opleidingen op vijf plaatsen aanbieden, met een gemiddelde van 18 deelnemers, dan is dit haalbaar zonder subsidies. En daar gaan we dus in een eerste fase voor.
 11. In april lanceren we een maandelijkse nieuwsbrief. Daarin worden de opleidingen aangekondigd en de interessantste communicatietips gebundeld. 

Voor meer informatie mail naar rudy@publiekcentraal.be


Door Rudy Pieters/Els Ameloot op 2013-03-20  Een nieuwe lente?

Het is winter en toch trek ik binnenkort naar de zomer in Zuid-Afrika, deze keer Johannesberg, voor een opleiding in toerisme & communicatie voor WES. Er zijn niet minder dan 8 verschillende landen uit Afrika (buiten Zuid-Afrika) aanwezig wat het deze keer bijzonder moeilijk maakt.

Tegelijk voel ik de lente in mijn hart. Ik heb het gevoel dat er veel te gebeuren staat voor toerismemarketing, voor @toerismewes en voor mezelf en alle partners die hier binnenkort werk van willen maken. Heb je zelf ook interesse in deze lente rond toerisme en communicatie mail me op els.ameloot@smart-i.be of naar rudy@mercatcentral.be. Tot ziens.


Door Els Ameloot op 2012-11-08  Addictlab

Jan Van Mol met Addictlab kreeg een paar maanden geleden de opdracht werk te maken van Vlaanderen en innovatie binnen toerisme. We nodigen jou uit om finale rapport door te nemen op
http://issuu.com/addictlab/docs/addict31_2

Enjoy !


Door Addictlab op 2012-08-17  POSITIEVE BALANS ONDANKS DE ECONOMISCHE CRISIS WEST-VLAAMSE BEDRIJVEN INVESTEREN STEEDS MEER IN INNOVATIE

 

Recente cijfergegevens afkomstig van overheidsinstanties en sectororganisaties tonen aan dat de inspanningen en investeringen van de West-Vlaamse productieondernemingen in functie van innovatie de jongste jaren aanzienlijk zijn toegenomen. Dat is een verheugende vaststelling, zeker op een moment dat de (banken- en euro)crisis nogal wat bedrijfssectoren afremt en/of parten speelt. 
De positieve cijfers leren ons dat de West-Vlaamse economie zijn stuwende industriële infrastructuur verder verstevigt. Dat is een belangrijk signaal op een moment dat zowel de Vlaamse als de provinciale overheid de basis leggen voor een Nieuw Industrieel Beleid (NIB). 
Dit toekomstproject dat steunt op het concept van de zogenaamde Fabrieken van de Toekomst is het centrale onderwerp van het jongste themanummer van het kwartaalblad West-Vlaanderen Werkt.
 
Sprekende cijfers
 
In de rubriek Regioscan verzamelt West-Vlaanderen Werkt een aantal relevante cijfers afkomstig van diverse organisaties en instellingen die een belangrijke rol spelen in de ondersteuning en begeleiding van West-Vlaamse bedrijven (groot en klein) in innovatieprocessen. Een eerste interessante parameter betreft de strategische investerings- en opleidingssteun die de Vlaamse regering toekent aan kleine, middelgrote en grote ondernemingen die grote investeringen of een omvangrijk opleidingsproject uitvoeren in het Vlaamse Gewest. Deze investering of opleiding dient ‘strategisch’ te zijn en dus gericht op een ‘kantelmoment’ voor de onderneming. In het geval van investeringen moet het over een minimumbedrag gaan van 8 miljoen euro. 
Het aantal goedgekeurde dossiers klom in de periode 2008-2011 voor gans Vlaanderen op van 19 naar 67 en het daaraan verbonden subsidiebedrag steeg van 16 miljoen naar 48,5 miljoen euro. Specifiek voor West-Vlaanderen is er een opmars van 7 naar 19 dossiers (= 12 opleidings- en 7 investeringsdossiers) en van 6,4 naar bijna 13 miljoen euro steun. Daarmee tekent de kustprovincie voor de grootste toename onder de Vlaamse provincies. Procentueel neemt West-Vlaanderen in 2011, met een aandeel van 26,7% in het totale bedrag, een tweede plaats in de Vlaamse rangorde in.
 
Innovatiesteun in de lift
 
Als we meer specifiek inzoomen op innovatieprocessen binnen het economische weefsel van West-Vlaanderen, dan kunnen we niet buiten de ondersteunende rol van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en haar West-Vlaamse antenne het Innovatiecentrum West-Vlaanderen. IWT, met zetel in Brussel, subsidieert projecten van kleine en grote bedrijven, universiteiten, hogescholen en nadere Vlaamse innovatieve spelers, hetzij individueel, hetzij gezamenlijk. 
De door het IWT uitgekeerde steun voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) aan West-Vlaamse bedrijven in de periode 2006 tot 2011, steeg van 11,5 naar 15,2 miljoen euro. Het aantal onderzoekers dat bij deze projecten werd ingezet nam toe van 96 voltijdse equivalenten (VTE) in 2006 naar 114 VTE in 2011. 
In 2011 incasseerde de kustprovincie het hoogste subsidiebedrag uit de voorbije zes jaar. Opmerkelijk is dat ook in de crisisperiode 2009-2010 de inspanningen voor innovatie bij de West-Vlaamse bedrijven en onderwijsactoren zijn blijven stijgen. Het aandeel van de kustprovincie in de totale tussenkomsten van IWT bedroeg 16% in 2010. Het aandeel van West-Vlaanderen in de specifieke steun van het IWT voor KMO-programma’s ligt met een score 28,4% nog een flink stuk hoger.
 
IWT-steun voor onderzoek en ontwikkeling voor de periode 2006-2011
 
Technologische industrie
 
Op zoek naar nog meer parameters die iets zeggen over de West-Vlaamse ‘innovatiedrang’ zoomen we in op een aantal voor onze provincie belangrijke economische sectoren. De cijfers zijn afkomstig van de representatieve innovatiepartners uit deze sectoren. 
Sirris vzw (het voormalige WTCM), met zetel in Brussel, is het collectieve centrum van de Belgische technologische industrie. De organisatie leunt aan bij de werkgeversvereniging Agoria en helpt bedrijven uit deze sector bij het invoeren van hun technologische innovaties. Het aantal begeleidingsprojecten dat Sirris heeft verricht bij West-Vlaamse bedrijven uit de mechatronica, de metaalverwerkende en de elektronicasector piekte in 2007 tot 839 en nam af tot 644 in 2011. Maar de omzet kende in 2011 met een bedrag van 825.422 euro zijn tweede hoogste peil sinds 2006. Conclusie: minder maar wel grotere innovatieprojecten bij de West-Vlaamse ondernemingen uit de Agoriasector.
 
Hightech in de textielsector
 
Een (niet enkel historisch) belangrijke sector voor West-Vlaanderen is de textielindustrie. De klassieke confectie mag dan al veel van zijn pluimen verloren hebben, een segment zoals technisch textiel blijft hoog scoren op de innovatiebarometer en wordt gedragen door een waaier aan ondernemingen met wereldreputatie. Centexbel vzw is het wetenschappelijk centrum voor de Belgische textielnijverheid. De omzet van de organisatie geput uit de begeleiding van West-Vlaamse textielbedrijven (O&O-projecten en advies samengeteld) steeg van 396.418 in 2006 naar het recordbedrag van 754.983 euro in 2011. Dat is een toename met 90%. Met 2011 als absoluut topjaar. Het aandeel van de West-Vlaamse klanten van Centexbel, specifiek binnen het luik ‘begeleiding van de O&O-inspanningen’, lag in 2011 op 36,3 procent (meer dan een derde) van het Belgische totaal. We stellen opnieuw vast dat de innovatie-inspanningen van de West-Vlaamse textielbedrijven zijn blijven toenemen in de crisisperiode 2009-2010.
 
Kunststoffen & innovatie: groei maal zeven
 
Ook de kunststofsector is een dynamische en zwaar wegende factor in de West-Vlaamse economie. Het Vlaams Kunststofcentrum (VKC) vzw, met zetel in Kortrijk ging op 1 januari 2012 op in de vzw Flanders PlasticVision die opereert als de innovatiemotor voor de kunststof- en rubberverwerkende industrie in Vlaanderen. 
De omzet van VKC uit de dienstverlening aan Vlaamse bedrijven is opgeklommen van 161.535 euro in 2006 naar 746.948 euro in 2011 (x 4,6). De cijfers voor West-Vlaanderen scoren in deze tijdspanne nog beter met een aangroei van ruim 700% (x zeven). Ook voor deze sector was 2011 met een bedrag van 270.768 euro een absoluut topjaar qua innovatie-ijver. De kustprovincie was in 2011 goed voor 36,2% van het omzetbedrag uit interventies van VKC in gans Vlaanderen. In 2010 bedroeg dat aandeel zelfs 40%.
 
Het belang van design
 
De West-Vlaamse bedrijven hebben ook steeds meer aandacht voor het belang van productdesign als innoverende dimensie. Dat blijkt uit de cijfers van Flanders InShape vzw. Deze competentiepool voor productontwikkeling en industrieel design is gevestigd in Kortrijk en opereert met een team van een achttal medewerkers. 
De vzw begeleidde in de periode 2007-2011, 124 West-Vlaamse bedrijven doorheen een traject bedrijfsadvies en/of lerende netwerken. In dezelfde periode gingen ook 14 onderzoeksprojecten door, met gemiddeld 2 West-Vlaamse participanten per project.
 
 
Het themanummer van West-Vlaanderen Werkt over 'Nieuw Industrieel Beleid in West-Vlaanderen’ is gratis te verkrijgen op aanvraag via de website 
www.westvlaanderenwerkt.be

Door Bart Jan Van In op 2012-07-05  Locatieve media voor onroerend erfgoed

Voor meer informatie en downloadmogelijkheden...

http://erfgoed20.wordpress.com/2012/03/19/locatieve-media-voor-onroerend-erfgoed/


Door Erfgoed 2.0 op 2012-03-20  Touristlab

Toerisme Vlaanderen en Flanders DC willen creativiteit en ondernemerschap samenbrengen en zoeken hiervoor 15 outside the box-denkers en ontwerpers uit diverse sectoren.

Wat als deze creatieve denkers samenkomen en nadenken over hefbomen om de toekomst van het toerisme in Vlaanderen te innoveren?

Dan krijg je een weekend waarin:

 • Iedereen op sleeptouw wordt genomen om van losse flodders concrete ideeën te maken.
 • Innovatie door samenwerking centraal staat
 • Maar ook een weekend luxueus logeren – leren, inspireren en geïnspireerd worden of gewoonweg een ontmoeting en samenwerking tussen verschillende sectoren. 

Wat en wie?

In het kader van Vlaanderen in Actie (ViA) en de rondetafel ‘Innoverend ondernemen in toerisme’ ontwikkel je een nieuw prototype dat innovatie bij toeristische ondernemers stimuleert. Je zoekt daarbij naar manieren om creatieve ideeën financieel te ondersteunen. Enkele experts geven hun feedback op het ontwerp en delen hun innovatief, financieel en toeristisch inzicht.

48 uur denken en doen met als resultaat een nieuw financieringsmodel op maat van de toeristische sector. Haalbaar? Heel zeker!

Een toeristische achtergrond is geen vereiste. Oplossingsgericht en creatief denken is een minimum.

 • Bezorg je cv en laat ons weten waarom jij het teamlid bent waarnaar wij op zoek zijn.
 • Schrijf alvast zaterdag 10 december, zondag 11 december en ook maandag 12 december 2011 in je agenda
 • Twaalf twaalf (12/12) is het moment waarop Toerisme Vlaanderen een ViA-rondetafel organiseert en het prototype wordt voorgesteld aan het grote publiek

Praktisch

Zin om mee te doen?  Schrijf je in door jouw cv en korte motivatie te mailen naar Anne en Peter.  

Interesse? Reactie?

http://www.flandersdc.be/nl/tourlab


Door ToerismeVlaanderen, Flanders DC en AddictLab op 2011-11-14  Mafikeng Tourism Board

The courses given at Mafikeng for the team of the Tourism Board of the North West Province will be repeated also next year. Ivan Landuyt, Christiane Gunst and Els Ameloot talked each passionate about their specialisation: strategic planning and marketing related to tourism.

Compliments and gifts followed.

We are very gratefull to Mr Akwa, the Hotel school of Mafikeng and the Tourism Board of the North West Province that we had the chance to discover the warmth of the south-african people, the beautiful culture and wildlife.

See you next year !

Now we are heading towards Lesotho.


Door Els Ameloot op 2011-10-01  South Africa en Lesotho

WES vroeg me om in het kader van STDM, Sustainable Tourism en Destination Management, twee lessen te geven rond sociale media en de opmaak van een marketing communicatie plan.  Vanaf maandag 26/9 tem 8/10 ben ik daar. Daaran buigen we ons opnieuw het seminarie in mei en de workshops die eraan komen !

 


Door Els Ameloot op 2011-09-24  Belgen besteden 6,4 miljard euro aan reizen

 

Het afgelopen jaar hebben Belgen 6,4 miljard euro uitgegeven aan 12,7 miljoen reizen voor ontspanning. Van dit bedrag ging 5,7 miljard euro naar reizen in het buitenland en slechts 0,7 miljard euro naar reizen binnen België. Dit zijn slechts enkele cijfers uit het nieuwste WES-onderzoek naar het reisgedrag van de Belgen.

Ongeveer 70% van de Belgische bevolking ging één of meer keer op reis. 13% van de Belgen ging enkel in eigen land op reis. 18% ging één of meerdere keren met korte of lange vakantie in zowel België als in het buitenland. 39% ondernam enkel reizen naar het buitenland.

De 12,7 miljoen reizen duren elk gemiddeld iets minder dan 7 nachten en zijn goed voor in totaal 88 miljoen overnachtingen. De binnenlandse bestemmingen konden rekenen op 18 miljoen overnachtingen, de buitenlandse op 70 miljoen overnachtingen.

De financieel-economische crisis heeft duidelijk zijn sporen nagelaten zowel voor wat betreft de evolutie van het aantal reizen als van de bestedingen die hiermee gepaard gaan. Het aantal reizen daalde in de laatste twee jaar met ongeveer 700.000. In reële termen liggen de bestedingen bijna 200 miljoen euro lager dan een paar jaar geleden.

Voor meer informatie contacteer Rik De Keyser, bestuurder-directeur, op +32 50 36 71 02 of via rik.dekeyser@wes.be of Anne Verhaeghe, op +32 50 36 71 42 of via anne.verhaeghe@wes.be.


Door WES op 2011-09-19  Google's hotelfinder

Google lanceerde zopas een neuwe tool waarmee ze zich resoluut focussen op de toeristische sector en het hotelaanbod. 
Je kunt hotels spotten en prijzen vergelijken. Let op : momenteel alleen bruikbaar voor de VS. Ga hier een kijkje nemen :

http://www.google.com/hotelfinder/#search;d=2011-09-09;n=1


Door Els Ameloot op 2011-09-02  New Travel Lab Research Project

 

Innovatie in toerisme : check out the new Travel Lab Research Project powered by toerismemarketing.be and addictlab.com. 
Doe inspiratie op en neem zelf deel. Post je ideeën en volg de werken van andere creatieve labmembers. 

Registreer nu :  http://www.addictlab.com/home/projects/viewgroup/167-The+Travel+Lab+Research.


Door Mark Vanderstraeten op 2011-06-15  Mobiele toepassingen

Toerismemarketing recentelijk gevraagd om voorafgaand aan de conferentie een toelichting te doen over een specifieke regio & Mobiele toepassingen, tête-a-tête, en bijzonder blij hiermee !


Door Els Ameloot op 2011-06-08  Mobiele toepassingen

Toerismemarketing recentelijk gevraagd om voorafgaand aan de conferentie een toelichting te doen over een specifieke regio & Mobiele toepassingen, tête-a-tête, en bijzonder blij hiermee !


Door Els Ameloot op 2011-06-08  Innoveer met ons Travel Lab

Neem deel aan het Travel Lab project waarin je jouw vernieuwende ideeën voor de toeristische sector toetst aan het standpunt van de andere leden.
Gebruik deze link :  http://addictlab.com/home/projects/viewproject?groupid=167&Itemid=8

Vandaaruit kun je je registreren en je linken aan dit project.

Zo krijg je automatisch info en nieuws van het project binnen. Je kunt er vragen, ideeën en eigen werk posten. Doen.

 

Bezoek ook onze discussiegroep op LinkedIn : http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2891879&trk=myg_ugrp_ovr !


Door Mark Vanderstraeten op 2011-06-06  Test je creatieve ideeën uit

Addictlab.com en Jan Van Mol, spreker op onze recente conference rond "Toerisme & Innovatie" brengt creatieve mensen samen in een internationale community die samen een denktank vormen voor innovatieve productontwikkeling. Addictlab lanceerde zopas zijn nieuwe website. Die is gebouwd als een platform waarop creatieve geesten zich kunnen registreren om deel te nemen aan productontwikkelingssessies. 

Ga kijken en leer hoe je je vernieuwende ideeën kunt uittesten op www.addictlab.com.


Door Mark Vanderstraeten op 2011-06-01  Dankje...

 

De conferentie - met een theoretisch gedeelte als Trends Zien gebracht door Tom Palmaerts, Ideëen Genereren door Jan van Mol, Concepten Ontwikkelen door Michel Kolenbrander en een praktisch gedeelte met drie inspirerende cases als produktontwikkeling voor de stad Antwerpen door Maxime Szyf, het innovatief idee als indoor exotisch duikparadijs door Dirk Heylen en Google know-how door Roel Naessens - werd door de deelnemers gesmaakt. 
Aan de logistiek, de video-opnames, de organisatie, de sprekers, de partners... hartelijk dank voor de inspanningen. 
Aan de deelnemers, dank voor de complimenten. 
Weldra de presentaties online.
Binnen een paar maanden mogen we jullie misschien opnieuw ontmoeten met een conferentie over mobiele toepassingen. 
Jullie suggesties zijn welkom :)

Door Els Ameloot op 2011-05-18  2011 Online travel trends (4)

 

De kunst van het verleiden. Emotie en de kunst van het verleiden is vooral binnen online travel een belangrijk onderdeel voor succes. Mooie foto’s die inspireren, content die bezoekers aanspreekt en verleidt, toegepaste persuasion technieken op landingpages en in het boekingsproces. Denk hierbij aan het zorgen voor een mate van urgentie door schaarste (nog enkele hotelkamers beschikbaar) en laten zien dat het gaat om een populaire bestemming, waar zich op datzelfde moment meerdere bezoekers op oriënteren. Of zelfs een bestemming die diezelfde dag al is geboekt door een bezoeker. Kortom het aanspreken van het (onder)bewustzijn van je bezoeker. Aspecten van online marketing waar elke online marketeer anno 2011 mee bezig moet zijn. Maar ook de meer traditionele advertenties kunnen nog altijd mensen helpen in hun oriëntatieproces naar hun gedroomde bestemming en blijven een must do voor online travel marketing.

Natuurlijk kun je deze lijst van trends zelf nog verder uitdiepen. Doe dat meteen op onze conferentie ‘Innovatie & Toerisme’  op 17 mei in de Zebrastraat (Gent).  Innoveer en triomfeer, maar schrijf je eerst in!  


Door Mark Vanderstraeten op 2011-05-10  2011 Online travel trends (3)

 

Online Travel trend 3 

Google mag in ons lijstje van actuele online travel trends niet ontbreken. Google blijft voor elke (travel) marketeer een belangrijk kanaal voor bezoek, trafiek  en verkoop. Niet alleen vanuit het standpunt van zoekmachinemarketing (SEO en SEA) is en blijft Google onvermijdelijk. De nieuwe initiatieven op het gebied van Google Shopping en Google Affiliate Marketing bieden zeker bijkomende kansen voor travel marketeers. In de Verenigde Staten heeft Google uitermate veel aandacht voor deze nieuwe kanalen. Met de strategie van Google die gebaseerd is op drie pijlers (vereenvoudiging, prestatie en transparantie) zal Google naar alle waarschijnlijkheid affiliate marketing naar een hoger niveau tillen. Door transparantie wordt het eenvoudiger om deals te sluiten met specifieke (top)affiliates. En de combinatie van transparantie en het aanleveren van optimalisatietools, maakt het mogelijk om meer uit affiliate marketing te halen.

Come and see us tomorrow …


Door Mark Vanderstraeten op 2011-05-09  2011 Online travel trends (2)

 

Tweede trend : location based toepassingen.

In het verlengde van onze eerste trend, met name Social Travel, maakt ‘Location Based marketing' opgang. Voorbeelden hiervan zijn, naast de bekende Foursquare en Facebook Places, het net gelanceerde Triplog van Cheqqer. Moet je als online marketeer deze ontwikkeling volgen en meedoen en/of zelf iets ontwikkelen zoals Cheqqer heeft gedaan? De groei in het gebruik van dit soort netwerken is enorm. Twitter groeide in 3 jaar, 2 maanden en 1 dag van zijn eerste tweet naar de biljoenste tweet. Op dit moment duurt het 1 week om een biljoen tweets te verzenden. Uiteraard wordt dit versneld door de toename van het gebruik van mobiele apparaten zoals de iPhone en iPad. Volgens Gartner research zal mobiel de PC overnemen in 2013 als meest gebruikte toestel voor internettoegang. Het mobiele web groeit momenteel al 8 keer sneller dan de eerste golf waarin internetgebruik op PC’s ingang vond.

Come and see us tomorrow …


Door Mark Vanderstraeten op 2011-05-05  2011 online travel trends

 

Toerismemarketing heeft voor u de belangrijkste actuele trends in online travel & tourism samengebracht. Hieronder kun je meer lezen over een eerste belangrijke trend. Hou deze blog regelmatig in het oog en stuur je mening of commentaar via twitter (@toerismewes) of sluit je aan bij onze LinkedIn groep (Toerisme & Sociale Netwerken). 

Online Travel trend #1 – Social Travel

Social Media zijn niet meer weg te denken in je online marketing strategie. Met de groei van bijvoorbeeld Twitter en Facebook kan iedereen aan iedereen vertellen wat hij/zij gaat doen, met wie, wanneer en of het leuk was of juist heel erg tegen viel. Meningen worden snel gevormd en ideeën geboren. Vooral in de travel sector zijn er veel initiatieven op dit gebied. Een belangrijk voorbeeld hiervan is uiteraard Twitter, maar ook TripitDopplr en Seat Guru. Hamvraag is hoeveel focus je hieraan moet besteden als online marketeer? Hoeveel extra boekingen levert een ‘social’ strategie op? Of zijn deze kanalen alleen geschikt voor web care? Welke meetbare doelstellingen  moet je hieraan hangen? We weten natuurlijk dat het een positief effect heeft op je SEO posities (mate waarin eigen website gevonden wordt door zoekmachines). Maar welke andere effecten kunnen we verwachten? Hier wordt al door meerdere blogs onderzoek naar gedaan, bekijk bijvoorbeeld deze video van SEOmoz over Correlation Data for SEO and Socal Media.

Come and see us tomorrow for the next important online travel trend …

U heeft zelf natuurlijk ook nieuwe trends gespot.  Deel je bevindingen op onze conferentie ‘Innovatie & Toerisme’  (17 mei in de Zebrastraat Gent).

 Innoveer en triomfeer, maar schrijf je eerst in!  


Door Mark Vanderstraeten op 2011-05-03  Innovisie

Innovisie.be brengt het economische nieuws uit heel Vlaanderen en Nederland tot in uw huiskamer. Dagelijks krijg je via de website een overzicht van de gebeurtenissen in het economische landschap, nieuwe innovaties, nieuws van op de werkvloer of van het ondernemerschap. Je kan je overigens ook inschrijven op de nieuwsbrief, zodat je wekelijks een overzicht krijgt van de belangrijkste economische nieuwtjes. Met Innovisie kan je eenvoudig op zoek gaan naar de nieuwsitems dankzij de verschillende rubrieken Zapp, Product, Leven, Werk en Ondernemen of via de zoekfunctie. Doelgroepen zijn ondernemingen, vakmensen en trendwatchers, maar ook tot onderwijzend personeel, studenten en iedereen met interesse ineconomie. Ook onze conferentie komt uitgebreid aan bod. Dank je wel ! Jullie zijn alvast uitgenodigd op de conferentie zelf.

Door Els Ameloot op 2011-05-03  Reynaert De Vos op I-Phone

 

SINT-NIKLAAS - Toerisme Waasland pakt uit met een gloednieuwe topattractie: een interactief Reynaertspel voor het Wase fietsnetwerk. 
Toerisme Waasland heeft een nieuwe regiocoördinator: Els Maes, met als assistent Celine De Vliegher. Zij pakken meteen uit met een verrassend initiatief. In het spel 'Het Reynaertmysterie' moeten kinderen en ouders ervoor zorgen dat ze zich niet bij de neus laten nemen, zoals Bruin de beer in het epos rond Reynaert de Vos. Het Reynaertmysterie kan je zowel met de fiets als met de auto spelen. Het is gebaseerd op twee fietstrajecten: één van 26 kilometer vanuit de Zeeuwse vestingstad Hulst (vertrek aan 'sLandshuis) en één van 24 kilometer vanaf Den Duiventoren in Kruibeke.

De trajecten verkennen de Wase en Zeeuwse polders. Voor elke route is er een verschillend spel. 'Spelers krijgen van koning Nobel de taak om een schat te zoeken die de vos Reynaert gestolen heeft', leggen Els Maes en Celine De Vliegher uit. 'De schuilplaats kan je achterhalen door het oplossen van minigames, spelletjes en raadsels. Als hulpmiddelen krijgen je een persoonlijke gids en schatkaart in de vorm van een i-Phone. Voor het pakket, de spelfolder en de wedstrijdprijs betaal je 12 euro. Wie twee toestellen huurt, betaalt slechts 10 euro per toestel. Je kan een toestel reserveren via de website van Toerisme Waasland.'

Het Reynaertmysterie past binnen het strategische plan van Toerisme Waasland dat van het Reynaert-thema een prioriteit heeft gemaakt. Toerisme Waasland heeft er alle vertrouwen in dat het een succes wordt. 'We gaan met dit spel meteen de digitale toer op. Het is een innovatief fietsspel dat past in de trend waarbij computerspelletjes interactief én fysiek worden', zeggen voorzitter Julien Ghesquière en Els Maes. 'Op die manier schenken we het Reynaertjaar, waarin Sint-Niklaas voorzitter is van het Intergemeentelijk Project, ook een permanent verlengstuk. Tijdens de Sterfeesten plannen we een guerilla-actie om het Reynaertmysterie ten volle te lanceren. Als alles volgens plan verloopt, is het spel vanaf 6juni online.'

Door Het Nieuwsblad op 2011-04-26  Innovatie in het gebruik van sociale media

 

Autobouwer Renault kwam deze maand op het Amsterdamse Autosalon  met een briljante manier om het ‘Vind ik leuk’-proces op Facebook om zetten naar de reële wereld. Het merk deelde op zijn stand smartcards uit die waren uitgerust met RFID (Radio Frequency Identification). Bezoekers konden die dan verbinden met hun Facebook profielen.
Als die bezoeker een bepaald model leuk vond, kon hij zijn smartcard tegen een kaartlezer houden en  automatisch op zijn Facebook profiel de ‘Vind ik leuk’ activeren  en een link posten die meer informatie bevatte.

Het ‘Vind ik leuk’-proces verloopt online snel en gemakkelijk. Wanneer dat even vlot naar de offline wereld wordt omgezet is dat gewoonweg fascinerend.  Het is niet verwonderlijk dat meer bedrijven met datzelfde idee spelen. Vandaag zijn smartcards de vlotste manier om zoiets te doen. Maar in de toekomst zal dat nog veel makkelijker kunnen via smartphones die met een RFID chip zijn uitgerust.

Terwijl RFID gebruiken in combinatie met sociale media vandaag nog nieuw is te noemen, zullen wij in de komende jaren kunnen vaststellen dat dit een nieuwe en belangrijke manier wordt om interactie te creëren met de online wereld. 


Door Mark Vanderstraeten op 2011-04-24  Nominaties Nationale Citymarketing Trofee

 

 

 • In beide categorieën voor de Nationale Citymarketing Trofee zijn vijf genomineerde steden bekend gemaakt. In de categorie boven de 100.000 inwoners zijn Breda en Eindhoven genomineerd, naast Den Haag, Dordrecht en Haarlem. In de categorie onder de 100.000 inwoners zijn Assen, Leeuwarden, Lelystad, Noordwijk en Culemborg de  genomineerden;
 • Burgemeesters konden hun gemeente aanmelden voor de titel ‘beste city marketing gemeente van 2010′. Hieruit zijn de genomineerden geselecteerd. Daarnaast is gekeken naar een aantal belangrijke aspecten met betrekking tot citymarketing: de aanwezigheid van doelstellingen en kernwaarden, beleid en beleidsstukken op dit terrein, onderzoek naar effecten en resultaten van citymarketing en de wijze van organisatie;
 • Binnenkort wordt door de onafhankelijke jury bepaald welke steden de uiteindelijke winnaars zijn. De Nationale Citymarketing Trofee wordt uitgereikt tijdens het nationaal Congres Citymarketing en Evenementen in Venlo op maandag 30 mei.

Door KennispleinVrijeTijd.nl op 2011-04-21  Disney Dream

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CNLsaoFwktk

Cruisen à la Disney....


Door Travel Magazine op 2011-04-15  Sociale media & Toerisme

Gisteren mocht ik in Alveringem een voordracht verzorgen over Sociale Media voor toeristische instanties. De focus lag duidelijk op de tools. De doelgroep ontving tevens het boekje Luisteren 2.0 met de handleiding hoe een Facebookpagina aan te maken.

Wens je een blik te werpen op de presentatie:

 


Door Els Ameloot op 2011-04-05  Toeristische impact van macrotrends

Toerisme Vlaanderen bundelt in een trendanalyse de belangrijkste macrotrends die het toerisme de komende jaren grondig zullen beïnvloeden op vlak van demografie, economie, socio-culturele ontwikkelingen, geopolitiek, ecologie en technologie. Download deze analyse op de nieuwe trendpagina: www.toerismevlaanderen.be/trends.


Door TVL op 2011-04-01  Vlaamse kust en Ardennen voeren samen campagne

http://www.westtoer.be/westtoer/nieuws.aspx?id=171186


Door Westtoer op 2011-04-01  Club Med en Vlaanderen

"We zijn volop bezig met de ontwikkeling van een gepersonaliseerde marketingtool, waarmee we veel doelgerichter zullen communiceren met onze klanten”, zegt Dumont van Club Med. “Vroeger informeerden we de klanten systematisch over onze promoties en nieuwigheden. Nu testen we bij onze nieuwe Nederlandstalige klanten een onlinevragenlijst uit, waarmee we een voorkeursprofiel kunnen bepalen. Zo kunnen we onze communicatie beter segmenteren.” One-to-one-marketing, in sectoren zoals telecom al goed ingeburgerd, staat in de toeristische industrie nog in zijn kinderschoenen. En Club Med is van plan om daarin een pioniersrol te vervullen.


Door Trends op 2011-03-28  Need a perfect swing?

 

Het Amerikaanse tijdschrift Golf Digest is erin geslaagd de aandacht te trekken met een originele actie. Om ervaren spelers eraan te herinneren dat ze hun swing kunnen verbeteren dankzij de tips in het tijdschrift, greep Golf Digest een wedstrijd in Dubai aan om de toeschouwers te verrassen. Bij hun terugkeer naar de parking troffen heel wat mensen hun wagen aan met deuken van golf- balletjes in het koetswerk en barsten in de ruit. In werkelijkheid ging het om stickers met het visuele effect van een deuk of een barst. Op de sticker stond de boodschap: “Dit had vermeden kunnen worden met een betere techniek!” Volgens het tijdschrift steeg de verkoop met 200 procent tegenover het jaar ervoor. Lijkt me een goed idee voor toeristische golfattractie in België.


Door Trends op 2011-03-28  Eerste inschrijvingen

De eerste inschrijvingen voor de conferentie Innovatie & Toerisme lopen binnen.


Door Els Ameloot op 2011-03-24  Innovatie & Toerisme in EU

Niet alleen in Vlaanderen zoekt men naar innovatieve ideeën in toerisme. Op Europees vlak start en begeleidt EurekaTourism diverse projecten om vernieuwing te stimuleren.
EurekaTourism is niet alleen een inspiratiebron, maar een interessant platform om eigen concepten en ideeën te toetsen.
http://www.eurekatourism.eu/2009/03/vision-and-mission.html


 


Door Mark Vanderstraeten op 2011-03-23  Sociale Media & Overheid

De presentatie van gisteren vinden jullie op Slideshare: 

http://www.slideshare.net/ElsAmeloot/overheid-sociale-media 

 

Door Els Ameloot op 2011-03-23  Sociale media & Overheid

Alle 60 personen die inschreven voor de voordracht van Sociale Media & Overheid kwamen opdagen in de prachtige provincieraadszaal van West-Vlaanderen in Boeverbos. Zelfs twee Nederlanders kwamen ons vervoegen. De meeste personen waren Alumni van de afdeling Bestuursrecht van de hogeschool West-Vlaanderen.

Volgende bijeenkomst is 10 mei voor de voordracht Location based Services & Overheid, zelfde locatie.


Door Els Ameloot op 2011-03-23  Sociale media en Overheid

Vandaag geef ik een voordracht Sociale media & Overheid in Brugge. Ik kijk er naar uit.


Door Els Ameloot op 2011-03-22  Toerisme en apps: laten we retail als voorbeeld nemen

De smartphone en mobiel internet verwerven aan een hoog tempo greep op de consument. Met de smartphones duikt ook een bijzondere nieuwe toepassing op, voor en door retailers: de retailapp. Hoewel retailapps in het buitenland reeds een groot succes zijn, blijft het in België merkwaardig stil rond applicaties voor retail. Onder meer Boxolino wil die stilte doorbreken. Deze applicatie werd gisteren op het GS1 Forum 2011 aan de professionele gebruikers voorgesteld.

 

Retail gaat mobiel

Vandaag zou volgens sommige bronnen één op vijf Belgen al in het bezit zijn van een eigen smartphone. Op dit moment heeft volgens studies 2,8% van de mensen toegang tot mobiel internet. Een percentage dat in eerste instantie niet zoveel lijkt, maar maandelijks aan een indrukwekkende snelheid toeneemt. Naar schatting zal zo goed als de helft van de Belgen in 2013 namelijk een smartphone gebruiken. Zij zullen allen toegang hebben tot mobiel internet, en daar natuurlijk eveneens gretig gebruik van maken.


Smartphones en mobiel internet brengen dan ook een enorme nieuwe markt met zich mee. De opkomst van mobiel internet is daarom bijzonder interessant, niet in het minst voor retailers. Op Cyber Monday, een uitverkoopdag speciaal voor e-commerce, noteerde eBay bijvoorbeeld een omzetstijging van 146% onder mobiel shoppende klanten. Mobiele verkopen zullen bij eBay in 2010 goed zijn voor maar liefst 1,6 miljard dollar, om slechts één voorbeeld te noemen.


Om de consument mobiel beter te dienen, worden tegenwoordig dan ook volop retailapps ontwikkeld. De applicaties bestaan in de meest uiteenlopende vormen en soorten, maar de grootste gemene deler is dat een retailapp het winkelen gemakkelijker maakt. Het meest succesvol is een retailapp als het de online en offline belevenis van een winkel combineert en als het klanten helpt om de winkelervaring zo efficiënt mogelijk te maken.

Puur Belgische retailapp op komst

Veel retailers zijn bezig met het bouwen van mobiele apps en sites, omdat ze beseffen dat ze hun klanten ook via het mobiele kanaal moeten bereiken. Concrete realisaties laten jammer genoeg wel vaak op zich wachten. Zeker België hinkt achterop in deze mondiale evolutie. Sinds een tweetal weken zijn er twee nieuwe spelers op de markt : MyShopi, een Belgische applicatie dat toelaat boodschappenlijstjes op je iPhone te maken, en Boxolino.

Deze laatste is een Belgische retailapp in volle ontwikkeling, die twee onderdelen bevat. In eerste instantie gericht op de supermarktklant, is de essentie van Boxolino net zoals bij MyShopi zoals een boodschappenlijstje. De retailapp biedt een boodschappenlijst waaraan je producten kan toevoegen door ze zelf in te geven (zoals de meeste andere lijstjes dat doen) of door het product te scannen, iets wat ShopSavvy en Appie ons eerder al leerden.


Daar waar MyShopi slechts 1.300 producten voorgeprogrammeerd in zijn database bevat, zijn dat er bij Boxolino weliswaar 90.000. Bovendien biedt de barcodescanner van Boxolino de consument extra gebruiksgemak. Met een klik worden de gezochte producten zo herkend en opgeslagen.


Het tweede onderdeel van Boxolino is een overzicht van promoties. Als gebruiker kan je scrollen doorheen de promoties uit verschillende folders van alle retailers, die je dan ook weer op een lijstje kan toevoegen of doormailen. Steeds kan men met de applicatie ook het dichtstbijzijnde winkelpunt opzoeken.


Bijzonder aan Boxolino is dat de applicatie de gegevens van verschillende winkelketens verzamelt. Op die manier overkoepelt de applicatie de individuele retailers en positioneert het zich als een tussenspeler. De gebruiker krijgt een allesomvattende applicatie voor al zijn winkelnoden. Boxolino is zo de eerste app in België die hetzelfde doet als wat het erg succesvolle ShopSavvy in de Verenigde Staten realiseert, zij het enkel met vergelijking van promotieprijzen en niet van vaste prijzen.


Volgens de initiatiefnemers wil Boxolino vooral “slim” zijn, door zoveel mogelijk mogelijkheden aan de applicatie toe te voegen die het gebruiksgemak van de consument verbeteren. In het huidige retailapp-landschap zijn dat nog vaak te zeldzame features, zoals het volgende overzicht van de beschikbare retailapps aantoont.

Prijsvergelijkers

In het buitenland zijn er zoals gezegd reeds een aantal sterke voorbeelden van retailapps te vinden. Vooral in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben de applicaties al een vaste plek weten te veroveren in het retaillandschap. Een greep uit het aanbod…


ShopSavvy (VS)

Als één van de pioniers van de retailapp leverde ShopSavvy baanbrekend werk op het gebied van barcodescanners voor smartphones.  Sinds zijn lancering in 2008 voor zowel iPhone als Android is ShopSavvy al 2,15 miljoen keer gedownload.


De applicatie is een rasechte prijsvergelijker. Eerst scant een gebruiker de barcode van een product naar keuze in met behulp van de fotofunctie van zijn mobiele telefoon. ShopSavvy doorzoekt vervolgens automatisch een uitgebreide database van zowel online als offline retailers.


Het programmaatje toont een gedetailleerde lijst met alle resultaten, meer bepaald waar je het gezochte product allemaal kunt kopen en aan welke prijzen. Tot slot verwijst ShopSavvy je door naar de retailer met de beste prijs, waar je indien mogelijk onmiddellijk online kunt bestellen.


In november 2010 werd overigens een update gelanceerd die ShopSavvy linkt aan sociale netwerken en de app nog gebruiksvriendelijker maakt. Aan de gretigheid waarmee de vernieuwde app ook nu wordt gedownload te zien, zullen tijdens de komende feestdagen heel wat Amerikanen op ShopSavvy vertrouwen om de beste prijs voor hun kerstcadeautjes te vinden.


RedLaser (VS)

RedLaser is een soortgelijke barcodescanner als ShopSavvy. De twee applicaties beconcurreren elkaar dan ook al sinds het prille begin. Wellicht zal aan de RedLaser app echter binnenkort een nieuwe dimensie worden toegevoegd.


eBay kocht eerder dit jaar RedLaser van de originele makers Occipital. Afgelopen week kondigde de veilingsite aan eveneens de productzoekmachine Milo te hebben overgenomen. Milo is een zoektool die de up-to-date voorraden en prijzen van zowat 50.000 Amerikaanse winkels bevat en kan doorzoeken. Het bedrijf kent continu de prijzen en voorradigheid bij een fenomenale hoeveelheid offline retailers.


RedLaser had tot nu toe enkel toegang tot zoekmachines als Google en webshops om aan prijsinformatie te geraken. Als eBay dadelijk beide toepassingen combineert, belooft RedLaser een wel bijzonder krachtige retailapplicatie te worden.


Supermarkt+ en Aanbieding (Nl)

We hoeven echter niet helemaal naar de Verenigde Staten van Amerika te trekken om retailapps te vinden. Ook bij onze noorderburen geraken mobiele prijsvergelijkers steeds meer ingeburgerd.


Met name Supermarkt+ is een knap exemplaar in zijn genre. Supermarkt+ doorzoekt de promoties van grote Nederlandse retailers en houdt de prijzen tevens bij ter vergelijking. De app is helaas niet voorzien van een barcodescanner, een tekort dat Boxolino op de Belgische markt wil opvangen.


Supermarkt+ heeft er bovendien een kersverse concurrent bij. De gloednieuwe Nederlandse app Aanbieding laat net zoals Boxolino toe een boodschappenlijst samen te stellen. Aanbieding toont nadien welke supermarkten de benodigde producten – of producten die in het lijstje “passen” – op dat moment in promotie aanbieden.


Apps onder eigen retailmerk

Naast de prijsvergelijkers bestaan er ook een heleboel apps die van retailers zelf afkomstig zijn. In de categorie food zijn de voorbeelden van Lidl en Appie bekend. Bij de non-food retailers waren Franse hypermarktketen E. Leclerc, IKEA en de Belgische parfumerieketen Parfuma er als de kippen bij om op de mobiele trend in te spelen.


Appie en Lidl

Albert Heijns Appie is zonder twijfel de ster aan het retailapp-firmament. Naar schatting 300.000 klanten zouden de gratis applicatie tot nu toe hebben gedownload.


De app is dan ook uitgerust met een brede waaier aan mogelijkheden, zoals een boodschappenlijstje, een barcodescanner, promoties en desgewenst een overzicht van reeds gekochte boodschappen aan de hand van de klantenkaartgegevens. Sinds de laatste update heeft Appie zelfs een verlengde naar de website van Albert Heijn. Vanaf 2011 zal daar met de retailapp online besteld kunnen worden.


In navolging van de razend succesvolle Appie, is Lidl recent op de proppen gekomen met een eigen versie. Zoals eerder besproken bij RetailDetail dient de Lidl-app om winkels te lokaliseren en promoties te bekijken. Het aanbod aan promoties kan ook worden besteld met behulp van de app. Momenteel werkt de applicatie helaas enkel op Duits grondgebied.


E. Leclerc, IKEA en Parfuma

In Frankrijk heeft de hypermarktketen E. Leclerc als één van de eerste de waarde van de retailapp begrepen. Net zoals zijn collega’s in het buitenland biedt de applicatie van E. Leclerc de onderhand standaard geworden mogelijkheden om promoties, winkels en boodschappenlijstjes mobiel te bekijken.


De enige retailapps die in België desalniettemin van nut zijn, zijn die van IKEA en de Antwerpse parfumeriezaken Parfuma. IKEA heeft het idee opgevat om zijn integrale catalogus mobiel ter beschikking te stellen. Dat betekent weliswaar dat wie de applicatie wil, eerst het zware catalogusbestand moet downloaden. Afgezien daarvan weet de IKEA-app helaas amper zijn meerwaarde te bewijzen. Meer dan de catalogus aan de hand van zoektermen te doorzoeken, kan de gebruiker namelijk niet.


Parfuma staat als kleine lokale retailer daartegenover verrassend sterk met zijn app. Hoewel de applicatie op zich weinig om het lijf heeft, is het een goede marketing stunt van de cosmetica retailer. Gebruikers kunnen het productaanbod van de parfumeriezaak met de app bekijken en items toevoegen aan een winkelmandje. Om te bestellen wordt men doorgelinkt naar de webshop.


Parfuma toont zich over het algemeen overigens zeer verdienstelijk op het vlak van digitale en innovatieve retail. Het bedrijf met drie parfumeriezaken in Antwerpen heeft naast zijn fysieke winkels ook een uitgebreide webshop en de bovenvernoemde mobiele applicatie. Heel wat Belgische retailers kunnen hier ongetwijfeld een voorbeeld aan nemen.

Met retailapps de toekomst tegemoet

In het buitenland is de populariteit en de functionaliteit van retailapps al vaker bewezen. Als bijvoorbeeld Appie, de retailapp van Albert Heijn, alleen al in Nederland 300.000 gebruikers heeft, behoeft het verder geen tekening dat we de retailapps binnenkort niet meer weg kunnen denken uit retailland. De consument eist immers steeds meer gemak, snelheid en comfort. Virtuele boodschappenlijstjes, mobiele bestellingen en aanbiedingzoekers zijn een logische stap in die richting. Helaas is er een totnogtoe onopgelost belangenconflict. Enerzijds stijgt de vraag naar overkoepelende retailapps continu. Anderzijds staan retailers weigerachtig tegenover dat soort apps, omdat ze vaak toelaten prijzen te vergelijken tussen verschillende ketens.


Op het GS1-forum werd tijdens het onderwerp “datakwaliteit” weer heel duidelijk dat de mooie apps slechts een succes kunnen worden indien er een geharmoniseerd productenbestand aan de basis ligt, en dit is nu net het pijnpunt : noch de retailers, noch de fabrikanten lijken geneigd hun productdata ter beschikking te stellen... De ontwikkelaar van apps zit hiertussen gevangen, terwijl dringend een oplossing moet worden uitgedacht. Vooral de retailers moeten beseffen dat ze verplicht zullen zijn toenadering te zoeken, als ze aan de wensen van hun klanten willen tegemoetkomen.


In België merken we bovendien een opvallend gebrek aan retailapps. Boxolino wil die lacune opvullen. Het is een ambitieuze applicatie van eigen bodem die voor het eerst de individuele retailer overstijgt en hooggespannen verwachtingen schept. Ongetwijfeld zullen we in de nabije toekomst nog veel meer over de retailapp horen.


Door Retaildetail op 2011-03-17  Starbucks celebrates by giving gifts using Foursquare

 

Starbucks is celebrating its 40th anniversary today through Saturday by randomly awarding $40 gift cards to customers who check in using Foursquare.

The promotion, which started this morning at 12:01 a.m. PT and runs until 11:59:59 p.m. PT on March 12, will give 500 such cards to those who check in to participating Starbucks locations and unlock a “Tribute Badge.” Consumers can also enter the drawing via e-mail by sending a note with the subject line “Starbucks Foursquare Entry Submission” to foursquare@starbucks.com. Winners will be drawn March 16. Rules to the promotion can be found here.

The promotion comes as Starbucks celebrates its 40th anniversary with a new logo, an ad campaign and some new products, including “Petite” pastries and Starbucks Tribute Blend coffee.

Starbucks has linked with Foursquare before with somewhat mixed results. A program last year awarded discounts to mayors of various stores, but some consumers complained that stores that were supposed to be participating were unaware of the promotion.


Door Mashable op 2011-03-11  Gezocht: een trotse designer (en klant)

 

B&B, logies, attracties, steden en regio’s … Ze zijn kwetsbaarder dan ooit. Is een bezoeker niet tevreden? Dan reist de negatieve commentaar meteen de hele wereld rond via Facebook, Twitter en andere sociale netwerken. Hoe beschermen toeristische actoren zich tegen deze situatie? Door zelf te innoveren! Ontdek hoe op de conferentie ‘Innovatie en Toerisme’, op 17 mei van 13.30 tot 17 u. in Gent.

Blinkt uw designwerk uit in inventiviteit? Wilt u graag uw persoonlijke innovatie toelichten samen met uw klant (stad of regio) op deze conferentie ? Neem contact voor einde maart 2011 en zet uw plaatsmarketing extra in de verf tijdens een 20 minuten durende presentatie. Een wisselwerking tussen design en stad. Misschien inspireert uw creativiteit wel andere actoren in de toeristische sector…

Conferentie ‘Innovatie en Toerisme’, op 17 mei 2011 van 13.30 tot 17 uur in de Zebrastraat 32/001 Gent. Een organisatie van Toerismemarketing. Meer info? Bel Els Ameloot op 0485 76 57 16 of mail els.ameloot@smart-i.be


Door Els Ameloot op 2011-03-08  Conferentie 2011

Toerismemarketing organiseert dit jaar haar conferentie met als thema Innovatie & Toerisme.

De vorige conferentie ging over Sociale media & Toerisme, waar de P van Promotie/communicatie/conversatie met de klant in het spotlicht stond. Reviews op sociale media maken dat de P van Product binnen marketing terug veel belangrijker wordt. 

Wens je deze conferentie mee te maken, reserveer dan alvast 17 mei 2011 vanaf 13.30 u in Gent in de Zebrastraat.


Door Els Ameloot op 2011-02-22  Niet overdrijven met sociale media

Merken die zich op de sociale netwerken storten, moeten nu ook niet gaan overdrijven. Zoals met alle goeie dingen, is te veel is alleen maar schadelijk. Dat bevestigt een studie van Exact Target en CoTweet.

Uit hun enquête bleek dat 44% van de respondenten stoppen een merk of bedrijf te volgen omdat ze te veel berichten sturen. Ook als de via sociale netwerken verspreide content saai of repetitief is, distantiëren ze zich.


Waarom consumenten dan wel fan worden (Facebook) of een merk volgen (Twitter)? In de meerderheid van de gevallen (26%) omdat ze zo konden genieten van een eenmalige aanbieding, blijkbaar. Als dat de enige reden is, moet het niet verwonderen dat consumenten snel vriendjes-af worden van merken.


Content moet relevant zijn, informatief én voordelen bieden aan wie zich in het netwerk begeeft. Toch mag het allemaal niet te promotioneel worden. Klanten willen bovendien niet het gevoel hebben dat ze hun vrijheid verliezen. 14% van de respondenten in de enquête gaf aan dat ze liever zelf informatie zoeken dan die opgedrongen te krijgen van bedrijven.

Eigenlijk steekt het niet nauw.

Wie zich in de sociale media begeeft, danst dus voortdurend op een evenwichtskoord. Bij wijze van – schrale – troost voegen Exact Target en CoTweet toe dat het op het einde van de rekening allemaal niet zoveel uitmaakt. Ruim 51% geeft aan via de sociale mediakanalen toch nooit een blik te werpen bij merken die ze volgen.


63% van de respondenten zeggen zelfs niet minder geneigd te zijn iets van een merk te kopen, als ze zich juist los hebben gemaakt uit hun netwerk. Conclusies die bedrijven die sterk investeren in hun sociale media présence ongetwijfeld wat groen doen lachen.


Door Retaildetail 17/2/11 op 2011-02-17  Sociale media meer ingezet voor de inkoop van zakenreizen

 

Een studie van American Express wijst uit dat business travel inkopers gretig gebruik maken van sociale netwerken en blogs. De helft van de ondervraagden zegt sociale media te gebruiken om het beheer van zakenreizen actief te ondersteunen. Het gebruik neemt toe naarmate het gespendeerde zakenreizenbudget stijgt.

Zo’n 40% gebruikt sociale media om uit te kijken naar voorkeurspartners en diensten voor professionele reizigers. 34% probeert reispatronen te ontdekken met het doel om betere prijzen en bevredigender dienstverlening van leveranciers  af te dwingen. 18% netwerkt actief met mensen in dezelfde functie bij andere bedrijven (inkopers & travel managers). Vreemd genoeg toont de studie ook aan dat van de meeste  verantwoordelijken voor inkoop en beheer van bedrijfsreizen minder dan 25% deze functie ook in hun takenpakket hebben zitten. De aankoopbeslissing ligt meestal op een andere niveau in het bedrijf (financiële departement, procurement, HR).

Qua gebruik zijn instant messaging,webcasts, blogs, chats, online video’s en forums het meest populair.

Middelgrote ondernemingen zijn de actiefste gebruikers.

Praktisch engagement in sociale media vertaalt zich concreet in het opzetten van een interne site en het bouwen van een community om het beheer van zakenreizen te verbeteren. Daarnaast zegt men voluit te participeren in publieke communities. Steeds vaker wordt toegezien op de verenigbaarheid van publieke sociale netwerken met de eigen bedrijfspolitiek. Regelmatig posten van videocontent en eigen bedrijfsinformatie op sociale netwerken gebeurt meer en meer.

De topprioriteit van 48% van travel management departementen is kostenbesparing, terwijl 14% vindt dat het identificeren van beter presterende leveranciers  en diensten het belangrijkst is.

Slechts 3% van de respondenten gelooft dat de verbetering van hun relatie met leveranciers cruciaal is.

In elk geval stellen wij vast dat een groeiend aantal travel inkopers zich comfortabel voelt met sociale media als werkinstrument.

De belangrijkste hinderpalen  om sociale media voluit te omarmen zijn : het gebrek aan strategie en  vertrouwen in sociale media en de twijfel over de onmiddellijke voordelen. Blijkbaar kan de business case die de tools en het effectieve gebruik van sociale media moet demonstreren nog niet voldoende overtuigen. Ook het gebrek aan steun van het management wordt beschouwd als een bijkomend obstakel evenals de vrees voor een toenemend verlies aan productiviteit van de medewerkers als ze sociale media intensiever gaan gebruiken.

Het goede nieuws :  vele bedrijven investeren – weliswaar schoorvoetend – steeds meer in het gebruik van  sociale media om zakenreizen in te kopen. Er is wel nog werk aan de winkel om directiekamers te overtuigen van de effectieve voordelen en payback, ondermeer via success stories. Maar de weg ligt alvast breed open. 


Door Mark Vanderstraeten op 2011-01-21  A-kaart van Antwerpen

In december 2010 lanceerde de stad Antwerpen zijn A-kaart. Deze kaart kan zowel voor sport als culturele doeleinden worden gebruikt. De kaart is persoonlijk en onbeperkt geldig. Door de kaart aan de voorziene zuilen te scannen, spaart de kaarthouder punten die kunnen ingewisseld worden tegen een gratis zwempartij, korting bij cultuurmanifestaties ...


Door Cultuurnet op 2011-01-14  Plannen Toerismemarketing 2011

Voornamelijk de laatste twee maanden heeft Toerismemarketing heel wat opleidingen verstrekt in de toeristische sector. Opleidingen die Toerismemarketing mocht geven voor organisaties als Toerisme Vlaanderen en WES, aan mensen verantwoordelijk voor de communicatie voor logies, B&B, attracties, musea, regio's en steden, touroperators en reisbureau's gelegen in de diverse provincies in Vlaanderen alsook in Chili en Zuid-Afrika.

Omwille van het enthousiasme bij de communicatieverantwoordelijken zelf die duidelijk werden in de positieve evaluaties die Toerisme Vlaanderen en WES mochten ontvangen :-) weten we dat Toerismemarketing in 2011 verder wil gaan.

We komen met een nieuw en nog beter programma op de proppen. Tot binnenkort ! We keep you posted.


Door Els Ameloot op 2010-12-10  Zoover

Travel2010 wist een aantal interessante sprekers te strikken waarond de CEO van Zoover.

met een presentatie over de social media strategie en webcare.

Reviews is nog steeds groeiende, ook nieuwe initiatieven als Wugly, Yelp en 360 inc. (werkgevers beoordelingen) springen daar nog steeds op in. Mensen willen delen en reviews lezen. En het tonen van reviews die negatief zijn wordt ook steeds vaker gedaan. Het gaat om het managen van de verwachtingen, als men besluit een hotel met een 6 te boeken dan wordt men niet snel teleurgesteld. Dat zien hoteliers steeds vaker in volgens Bosman.

De oriëntatie momenten waar Zoover mee bezig is:

 1. Oriëntatie
 2. Boeken, linken naar TO’s en lastminute deals
 3. Voorpret, Zoover gaat voorpret mails lanceren met informatie over de bestemming
 4. Tijdens je vakantie, wat is er allemaal te doen in de omgeving waar ik nu ben en hoe wordt dat gewaardeerd.
 5. Na de vakantie gaat Zoover met Touroperators en Airlines een “Welkom thuis” mail versturen om de mening te vragen over het verblijf en de diensten.

Door de teksten semantisch te analyseren zullen de goede en slechte punten van een hotel geautomatiseerd verwerkt gaan worden. Dan wordt het wel mogelijk om te zoeken op “kindvriendelijk hotel met zwembad en airco in het noorden van Kreta”. 

Voor meer informatie bezoek ook www.smart-i.be


Door Travel2010 op 2010-11-24  B-To-B Marketingtips for Twitter

Use other folks' Twitter handles in your tweets. People like seeing their handle [username] in a tweet. "They'll include you in their thanks tweet or RT your tweet with a 'thanks'—giving your tweet more exposure."

Always attribute. It also helps to include the name of the blog, person, company or other identifying characteristic of those you tweet about.

Ask folks to re-tweet your messages. "Putting a 'Pls RT' at the end of your tweets can help encourage people to do so" "Asking will encourage even lurkers to take action and help you spread the word."

Use hashtags. "Many people have columns [a search-like feature of Hootsuite] set up to follow hashtags (e.g., #marketing, #B2B, etc.), so you can gain a lot of additional exposure to those who may not be followers by using them"

Think before you tweet: "Instead of just grabbing things to post and moving on, take the time to put some thought into what you post—even if you post less."

The Po!nt: "B2B-social" is not an oxymoron. By using a few proven tactics when tweeting, B2B marketers can boost their engagement and productivity on Twitter. 


Door The MarketingProfs op 2010-10-22  How Tippex scored a YouTube hit

In August, correction-tape brand Tippex launched an attention-grabbing YouTube campaign. Colorfully labeled "NSFW. A hunter shoots a bear!," it shows footage of a reluctant hunter faced with shooting a bear creeping up on his camping gear.

At video's end, you're left with one of two buttons to push: should he shoot, or not? The tactic mirrors work like last year's Choose a Different Ending, an online video effort that won Cannes acclaim for its creativity and winding plot.

Don't worry, this one ends well! Whatever button you push, the hunter decides he cannot shoot the bear. So he reaches outside the frame—a rich-media tactic that surely re-ignites interest—and uses the big Tippex dispenser in the ad alongside him to erase "shoots" from the video's title.

Users are then invited to replace the word with a verb of choice, then hit enter and see what unfolds. It's a nod to Burger King's infamous Subservient Chicken campaign, and it runs the gamut: Watch bear and hunter hug, cook, dance—quick, find more verbs!

The work, which mixes and matches various "viral" tactics, spread to more than 6.3 million viewers in its first few weeks.

Here's why it works on a marketer's level:

 • Tippex appears once, in a deft and memorable way that hinges the plot and teaches what the product's about.
 • Users are hit with multiple moments of surprise that keep them engaged.
 • They might well leave with a positive impression of the brand (despite some of the language) because it's been fun!

The Po!nt: 'Tis the season to mix and match. By now, you've no doubt witnessed a host of new-media methods for attracting the eye and cultivating interaction. Why settle for one when you can combine a bunch of them? Ready, aim, hit! 


Door The MarketingProfs op 2010-10-22  Hoe Wallpaper travel ziet

Klik door op

http://www.wallpaper.com/top200 


Door Wallpaper op 2010-10-18  Toerisme en Marketing On en offline communicatie

Ook de toeristische diensten van een aantal landen adverteert zoals bijvoorbeeld New Zealand waar we even achter de schermen mogen kijken bij de ontwikkeling van de TV-spot: http://www.youtube.com/watch?v=RWMYMqDb2Ms&feature=player_embedded. Eigenlijk lijkt deze spot vrij goed op deze van Bulgarije: http://www.youtube.com/watch?v=CBncym0t6h8&feature=player_embedded of deze van Queensland: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HWaMt3CLRt8#!

Zij zijn specifiek in hun bestemming… maar tegelijk blijven ze bijzonder vaag. Om de een of andere reden moet je elk land bezoeken om identiek dezelfde argumenten: je vindt er alles. Ben je een natuurmens? Spanje, daar moet je zijn. Ben je een cultuurliefhebber? Spanje. Ben je een party animal? Spanje. Ben je avontuurlijk ingesteld? Spanje. Ben je meer het beach boy/girl type? Spanje. Maar je kan Spanje zonder problemen vervangen door bijna eender welke andere vakantiebestemming.

Vage advertenties voor verzamelnaambestemmingen werken niet. Je bezoekt immers nooit een volledig land, hooguit een dorp, stad of streek zoals Toscane in Italië: http://www.youtube.com/watch?v=ROXdVKG3-Hs&feature=player_embedded Toscance gebruikt deze spot als derde belangrijkste mediamix-element naast Pers, communicatie in Musea, TV, WEB, Mobiel maar voornamelijk sociale media.  

Hoe doe je dromen? Het is een moeilijke opdracht, maar daar gaat het in essentie om. De toeristische dienst van Queensland (Australië) had dit goed begrepen met de veelbekroonde ‘Best Job in the World’-campagne. In plaats van te zeggen dat Queensland de beste 'bestemming' ter wereld is, lanceerden ze de oproep: wie wil de beste 'job' ter wereld?

Origineel gevonden, schitterend uitgevoerd en uiteindelijk zeg je nog altijd dat "Australië the place to be" is. Dit soort durf is - helaas - zeldzaam in toeristische reclamecampagnes. Nochtans was het beetje durf dat de toeristische dienst van Australië toonde genoeg om wereldwijd onbetaalbare media-aandacht te krijgen op internet, televisie, radio en in de gesproken pers. Moest je de campagne niet kennen (I doubt it), gewoon even googlen.

of doorklikken op http://www.youtube.com/watch?v=SI-rsong4xs voor een blik op de campagne van Queensland

De winnaar van The Best Job of the World kandideerde als volgt:  http://www.youtube.com/watch?v=PnosVJfDrpY&feature=related

Ben ontving met gepaste emoties zijn prijs: http://www.youtube.com/watch?v=LH2u3cgN41w&feature=related

Creatieve reclame werkt. Niet alleen voor jongeren, voor hippe producten of voor alles wat high tech is. Ook in traditionele sectoren zoals het toerisme wordt het belangrijker om mensen écht te raken op een manier die ze nog niet ervaren hebben.

De meest recente campagnes van toeristische actoren in Vlaanderen volgen idd. de meer traditionele paden:

Center Parcs reageerde met een online-campagne op zoek naar de gepaste casting voor haar TV-Commercial met real emotions: http://dupedi.all2all.org/assets/campaigns/2530/case.mov

Sunparks pakt uit met een banner-campagne: http://www.news-from-duvalguillaume.com/preview/sunparks/?d=20100705_banners%2F60_sec&f=sunparks_lastminute_benl_468x60.swf

Le Pass, tout un monde d'experiences, communiceert op deze manier:

Of op radio:

De cloon: http://dupedi.all2all.org/assets/campaigns/2568/spot_pass_clone_classiques_fr30.mp3

Het geraamte: http://dupedi.all2all.org/assets/campaigns/2568/spot_pass_squelette-classiques_fr30.mp3

Bobbejaanlaan ontwikkelt een Direct Marketing-Campagne:

Thomas Cook maakt gebruik van de site stemjezelfweg.be waar de reisorganisator bezoekers voorstelt om hun kandidatuur in te dienen en campagne te voeren via Facebook om zo een weekend naar Kreta te winnen. Dit van 11 tot 14 juni, waardoor de winnaar niet kan gaan stemmen. In totaal zijn 10 x 2 vliegtuigtickets te winnen. De campagne werd eerst via de Facebook fanpage van Thomas Cook gelanceerd alvorens door tal van blogs opgepikt te worden.

http://dupedi.all2all.org/assets/campaigns/2451/case.pdf - http://stemjezelfweg.be/nl

The city of London ontwikkelt een London virus en uit dit in de meest recente campagne door middel van affichage:

In een vorige campagne door middel van de uitgifte van een kaart gecombineerd met een radiocampagne:

http://dupedi.all2all.org/assets/campaigns/2426/london_virus_card.jpg - http://dupedi.all2all.org/assets/campaigns/2426/nl_radio_queueing.mp3 - http://dupedi.all2all.org/assets/campaigns/2426/nl_radio_stiffupperlip.mp3 - http://www.londonvirus.be/

De Buzzy Pazz Soundtrip! In deze speciaal ontworpen bus kan je een rit maken door Vlaanderen die net iets anders is . De bus blijft ter plaatse, maar op een reuzescherm in de bus wordt een trip door Vlaanderen geprojecteerd, gemonteerd op een opzwepende beat van The Glimmers. In die trip rijdt je voorbij de meest verbazingwekkende plaatsen en mensen. En je let beter goed op, want wie de meeste namen van bands of artiesten kan herkennen in alles wat je voorbij rijdt, wint een zomer gratis festivals met 4 vrienden.

http://dupedi.all2all.org/assets/campaigns/2519/film.mp4

 

 

Brussels Airlines gaf de volgende briefing “Maak een spot die aantoont dat Brussels Airlines de grote specialist van de Afrikavluchten is. Het gaat om spots voor Europese Afrikanen die naar Afrika willen of Afrikaanse zakenlui die naar Europa reizen. Afrikanen willen geen leeuwen of woestijn, of erger nog tamtams en rook. Wat onze Afrikaanse klanten willen, is een uitstekende service.” Kijk naar: http://dupedi.all2all.org/assets/campaigns/2392/film.mov

De Zoo van Antwerpen tracht de Antwerpenaars te overtuigen langs te komen en een abonnement aan te schaffen door middel van volgende posters:

Met volgende pancarte:

Met volgende stickers op de ramen van diverse handelszaken:

Met volgende "persrelease" (co-marketing met Century 21):

Bij de laatste tentoonstelling van Bozar mocht ik een verfrissend filmpje op YouTube ontdekken dat veel mensen dient te inspireren een bezoek te brengen aan de tentoonstelling van Wim Delvoye:

http://www.youtube.com/watch?v=mXSUEkz_eog Soms  

Soms zijn trailers niet mooi en trachten ze het publiek te choqueren (cfr. kunstenaar Mc Carthy in het SMAK in Gent: http://www.youtube.com/watch?v=eXuFW4vm3EM&feature=related 

 Volgend filmpje zou een voorbeeld van citymarketing voor de Stad Antwerpen kunnen zijn: http://www.youtube.com/results?search_query=dans+in+centraal+station+antwerpen&aq=f

Ruim 200 dansers infiltreerden in het Antwerpse Centraal Station tussen de reizigers. Wanneer de tonen van 'The Sound of Music" door de hal schallen ...   http://www.youtube.com/results?search_query=dans+in+centraal+station+antwerpen&aq=f 

De stad Antwerpen pakt het aan als volgt: http://www.youtube.com/watch?v=vgLrDE2uMlU 

Bij de lancering van de nieuwste site van Oostende lanceerde de stad Oostende volgende video: http://www.youtube.com/watch?v=B4cuI1rOOPE Oostende heeft ook enkele spots over belangrijke figuren van de stad: http://www.youtube.com/watch?v=_wuNqtB-Jq0&feature=related In .     

De belangrijkste figuren in Engeland hebben eveneens een stem via Twitter kom je dan terecht op audio of video: http://www.youtube.com/watch?v=U2Q34wdBYBQ of  

of op http://www.youtube.com/watch?v=g2ieqpiYaA0&feature=channel  of op http://www.youtube.com/watch?v=3PUlimd-VKY&feature=channel  

Je kan in een klik op Twitter bepaalde personen of instanties volgen zodat je steeds op de hoogte blijft wat reilt en zeilt in de sector van toerisme en communicatie.

Op Facebook hebben vele musea, steden en dergelijke een fanpagina: ik mocht volgend filmpje ontdekken op de Fanpagina van het STAM: http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Gent-Belgium/STAM-Stadsmuseum-Gent/250796376175  

Je kan fan worden van Stad Mechelen, Het STAM, enzoveelmeer zodat je constant op het hoogte blijft van alle nieuwe ontwikkelingen van de organisaties.

Mijn favoriet los van toerisme is nog steeds deze van Belgacom "Who took my Badjas" : http://www.youtube.com/watch?v=HVnlVLwknj4&feature=related   

Ook in de huidige spots van Belgacom is humor bijzonder belangrijk: http://www.youtube.com/watch?v=jM9PdgPoHjQ&feature=related   

 Of op een bijzonder creatieve manier zoals de video Shoot the Bear van Tippex: http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M 

Hopelijk zijn deze ideëen verfrissend genoeg om zelf van start laten gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Door Els Ameloot op 2010-10-13  Brugge wil Vlaanderen verleiden met een appel

Het stadsbestuur van Brugge heeft het beeld voorgesteld van haar nieuwe citymarketingcampagne. Die loopt onder de titel "Brugge, eeuwige verleiding". De stad wil met de campagne meer volk aanmoedigen om een dagje in Brugge te komen winkelen en genieten. "Het Brugs Handelscentrum gaat het campagnebeeld ook gebruiken in Noord-Frankrijk", vertelt schepen voor lokale economie Hilde Decleer (CD&V).
 
Het campagnebeeld is het portret van een vrouw met een molensteenkraag gevormd uit winkelzakken, die een appel vooruitsteekt die op gastronomische wijze is bereid. De afbeelding kan doorgaan voor een schilderij van een van de Vlaamse Primitieven. Het nieuwe beeld zal een jaar worden gebruikt, de slagzin "Brugge, eeuwige verleiding" drie jaar. De stad investeert gespreid over drie jaar 250.000 euro in de campagne.
 
Het stadsbestuur liet ook een brochure maken met de troeven van de stad op winkel- en ontspanningsgebied. De brochure zal verdeeld worden via het lokale In&Uit-kantoor en in bijlage bij een weekblad. Als er nog budget over is, zal worden uitgezocht hoe de brochure nog buiten de stad kan worden verdeeld. (belga/kve) 


Door De Morgen op 2010-10-13  Touroperators pakken uit met hun winterse zonbestemmingen

De nieuwe winterbrochures zijn uit. Erik Brusten heeft alvast gegrasduind in het grote aanbod aan winterse zonbestemmingen, op zoek naar nieuwigheden en leuke vakantieideeën. Een selectie.

Een van de nieuwe topbestemmingen voor komende winter wordt Sri Lanka. Het eiland wordt vanaf eind oktober wekelijks aangevlogen met een charter vanuit Brussel, een ideale gelegenheid voor verschillende touroperators om uit te pakken met nieuwe en vernieuwde vakantieprogramma's. We pikken er één uit: Thomas Cook biedt een originele rondreis langs natuurparken en de landschappelijke pracht van dit groene eiland. Zeven dagen 'In het spoor van wilde luipaarden en babyolifanten' (vluchten en logies inbegrepen én met de mogelijkheid om een verlenging aan een van de lokale stranden bij te boeken) kan vanaf 1.369 euro p.p. De afreizen zijn gegarandeerd vanaf twee personen.

www.thomascook.be

Egypte per fiets

Dichterbij, maar ook erg populair als winterzonbestemming: Egypte. Maar weinig mensen wagen zich aan een fietsavontuur in het land van de farao's. Nochtans is dat best mogelijk, en tijdens onze winter is het er bovendien niet te warm, meent een Nederlands-Egyptisch paar. Zij hebben een acht- of vijftiendaagse tocht uitgestippeld tussen Aswan en Luxor, langs de minst drukke oever van de Nijl. Onderweg bezoek je behalve een reeks tempels nog de Vallei der Koningen en de grootste kamelenmarkt van Afrika. Overnachten gebeurt zowel in huizen, op een feloek (een traditionele boot die ook de bagage vervoert) als op hotel (in Luxor). Je kunt mee op individuele basis of in groep. Prijzen (exclusief vluchten en visum) vanaf 425 euro p.p.

www.adifferentegypt.com

Malariavrij door Namibië

De Namibië-specialist Live To Travel heeft het voorbije jaar een fiks groei gerealiseerd op deze succesvolle bestemming. De weidsheid van de spectaculaire landschappen is ongetwijfeld een doorslaggevende troef. Dat je bovendien geen malariamedicatie hoeft te nemen, is voor een aantal kandidaatreizigers een extra pluspunt. Net om dat laatste aspect in de verf te zetten, heeft Live To Travel nu ook een 'malariavrije' rondreis uitgewerkt. Tijdens deze vijftiendaagse rondreis per huurwagen maak je in een grote lus kennis met verschillende wonderen van de natuur, zoals het privéreservaat Erindi, de roodkleurige duinen van de Namibwoestijn, de op een na grootste canyon ter wereld (Fish River Canyon) en de Kalahariwoestijn. De rondreis (vluchten naar Namibië, logies en huurwagen inbegrepen) kan vanaf 2.595 euro p.p.

www.livetotravel.be

Twee keer werelderfgoed in één reis

7 plus is een nichetouroperator die gespecialiseerd is in cultuurreizen. Die culturele insteek zetten ze opnieuw in de verf met een nieuwe formule: een ticket voor twee bestemmingen. Er zijn twee varianten mogelijk: een achtdaagse combinatiereis van de huidige culturele hoofdstad van Europa, Istanbul, en Caïro. In die metropolen bezoek je telkens de hoogtepunten, zoals de Aya Sofia, het Topkapi-paleis en het Chora-klooster in Istanbul, het Egyptisch museum en de piramides in Caïro. Half maart 2011 staat een Nederlandstalige reis geprogrammeerd. Deelname kost dan 1.699 euro p.p. (vluchten, logies inbegrepen) Een tweede vergelijkbare formule combineert Caïro met enkele hoogtepunten van Jordanië, waaronder de Wadi Rum en de site van Petra. Ook hier gaat het om een achtdaagse formule, vluchten, logies en bezoeken aan de belangrijkste bezienswaardigheden inbegrepen. Kostprijs: vanaf 2.053 euro p.p.

www.7plus.be

Met het gezin naar Libië

Wie voor de eindejaarsperiode een bijzondere bestemming in gedachten heeft, kan terecht bij Anders Reizen, dat je de kans biedt om met de familie naar Libië te trekken. Deze bestemming is nog steeds een buitenbeentje in vergelijking met de meer bereisde buurlanden, maar onder andere de Romeinse tempels en sites behoren tot de best bewaarde geheimen van Noord-Afrika, weten de kenners. In deze tiendaagse formule staat ook een meerdaagse trektocht op het programma, met terreinwagens en dromedarissen door de zuidelijke woestijnen van het land. Het overnachten tijdens dit deel van de reis gebeurt in tenten of onder de sterrenhemel. Je kunt mee voor 1.590 euro p.p., kinderen tot 11 jaar betalen 1.470 euro.

www.andersreizen.be

Eerste onderwaterspa ter wereld

Op sprookjesachtige bestemmingen, zoals de Malediven, worden toeristen steevast in de watten gelegd. Af en toe pakt men zelfs uit met een wel heel bijzondere troef, zoals in het tophotel Huvafen Fushi op de noordelijke Malé-atol. Verblijven doe je hier in bungalows aan het strand of privévilla's met dito privézwembadje, en je kunt kiezen uit vier themarestaurants.

Dé attractie is de Lime Spa, de eerste wellnessafdeling die onder water is gebouwd en waar je behandeld wordt terwijl je omgeven wordt door een appelblauwzeegroen decor van koralen en veelkleurige vissen. Er hangt wel een prijskaartje aan dit soort paradijs: negen dagen/zeven nachten in logies-en-ontbijtformule kost vanaf 4.585 euro, per persoon welteverstaan.

www.pegase.be

Nieuw in Zuid-Amerika:

Colombia

De touroperator Montana pakt groots uit met de ontluikende toeristische bestemming in Zuid-Amerika: Colombia. Het land was tot voor enkele jaren vooral bekend om zijn drugsbaronnen en zijn politiek geweld, maar dat is verleden tijd. Colombia heeft op toeristisch vlak veel uiteenlopende troeven: van de mooie koloniale stad Cartagena via de bloeiende koffiecultuur tot de verschillende nationale cultuuriconen: Gabriel García Márquez, Shakira en salsa. Touroperator Montana heeft verschillende programma's uitgewerkt - vanaf twee deelnemers, telkens met overnachtingen, vervoer, excursies - waarin die diverse aspecten aan bod komen. Zo is er een achtdaags programma waarbij je een bezoek aan de hoofdstad Bogotá combineert met de koffiecultuur rond Armenia (1.450 euro p.p.). Voor de ontdekking van Cartagena en de Caribische kust is er een afzonderlijk programma (vier dagen, 750 euro p.p.). Aangezien Montana gespecialiseerd is in à-la-cartewerk kun je die programma's probleemloos laten aanpassen aan je eigen reisplannen.

www.montana.be

Israël opnieuw in beeld

Het is de voorbije jaren geen sinecure geweest om Israël als vakantiebestemming te programmeren. Daar komt nu verandering in. De touroperator Exodis heeft een volledige brochure Israël à la carte beschikbaar, Travelworld biedt twee nieuwe rondreisformules. En Jetair en Sunjets voegen deze winter Eilat als strandbestemming toe aan het aanbod. Maar er is uiteraard wel wat meer te zien: een rondreis langs een aantal hoogtepunten te lande kun je bij Jetair maken in internationaal gezelschap (reken vanaf 1.032 euro p.p.), maar je kunt ook op eigen houtje rondtrekken met een huurwagen. Zo'n basisformule met hotelvouchers en huurwagen kan vanaf 566 euro, maar in dat bedrag zitten geen vluchten noch een budget voor bezoeken en maaltijden ter plaatse.

www.exodis.be

www.travelworld.be

www.jetair.be

Wielerstage in Spanje

De sportafdeling van Thomas Cook organiseert deze winter wielerstages in Zuid-Spanje. Dat gebeurt in samenwerking met Serge Baguet, die tussen november en april minstens één week per maand zelf zal komen meefietsen. De uitvalsbasis voor deze fietsstages is een viersterrenhotel in Mojácar, in de provincie Almería. Daar zijn niet alleen alle nodige faciliteiten aanwezig (fietsgarage, werkplaats), je krijgt ook een roadbook met mogelijke fietsroutes. Naast de inbegrepen vluchten en verblijf in halfpension kan eenieder die interesse heeft om zijn of haar conditie bij te werken, ook gratis gebruik maken van een Trek-racefiets die ter beschikking gesteld wordt. Je hoeft zelf alleen pedalen en een fietshelm mee te nemen. Deze formule kan vanaf 499 euro p.p.

www.thomascooksport.be

Het beste van Thailand

Inzake gastronomie en wellness gooit Thailand ongetwijfeld hoge ogen bij heel wat reizigers. Travelworld heeft een leuke combinatieformule waarin die twee elementen verwerkt zijn. In de rondreis Spa & gastronomie verblijf je een week in Bangkok en Chiang Mai, telkens in tophotels (met privétransfer). In deze hotels mag je genieten van een uitgebreide spabehandeling, maar er is ook ruimschoots de tijd om de steden zelf te gaan ontdekken. Ook op het programma: vier diners in bijzondere restaurants, onder andere het luxeschip Manhora, het Blue Elephant-restaurant in Bangkok en Rachamankha in Chiang Mai, een restaurant dat behoort tot de Relais&Châteaux-keten. Reken vanaf 1.945 euro p.p. (volpension).

www.travelworld.be


Door De Standaard op 2010-10-11  New web-based Greek tourism campaign unveiled

The Internet will spearhead the campaign launched by the ministry of culture and tourism focusing new campaigns for Greece.

Minister Pavlos Geroulanos referred to the new tourism campaign strategy on Tuesday during the presentation of 13 new videos available on the youinGreece internet site and pointed out that the Greek Tourism Organization is being transformed into an agency that will undertake to promote Greece abroad.

Presenting the new portal visitgreece.gr, Geroulanos announced that the new internet programme my-greece.gr is an improved version of the youinGreece and the “Alliance for Greece” campaign.

Visitors will be able to upload their favorite photos and videos and will be given the opportunity to promote the “Greece they love”, the country’s natural beauty and all the distinct characteristics that make it a special place in the world. The visual material will be accompanied by a small 25-word text where users will describe their own experience.

In a later stage, the archive of my-greece.gr will be used as a basis for a total of 90 personal experiences that will be available on visitgreece.gr, ten for each of the nine tourism sectors namely, nautical, meetings, seaside, Athens and Thessaloniki, culture, luxury, nature, touring and wellness.

 


Door AbouTourism op 2010-10-08  Amsterdam, Nijmegen en Rotterdam zijn echte evenementensteden

Amsterdam, Nijmegen en Rotterdam bezetten de plaatsen 1, 2 en 3 van steden waar respondenten een aantrekkelijk evenementenaanbod verwachten, zo blijkt uit onderzoek van LAgroup. Steden als o.a. Amsterdam, Groningen en Maastricht zijn duidelijk gestegen, vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden. Maar zo zijn er meer steden. Je zou kunnen concluderen dat in de afgelopen jaren veel steden hebben ingezet op evenementen om de stad duidelijker te positioneren en de bezoeker meer te bieden. Evenementen zijn belangrijk voor stimulering van de lokale economie, als sociaal bindmiddel. En ze zijn, zo is opnieuw aangetoond door onderzoek van LAgroup, medebepalend voor het toeristische imago van een stad.

 

Ranglijst

Stad

evenementencijfer voor de stad

 

 

 

1

Amsterdam

7,5

2

Nijmegen

7,0

 

Rotterdam

7,0

4

Maastricht

6,9

5

Utrecht

6,7

 

Den Haag

6,7

7

‘s-Hertogenbosch

6,5

 

Groningen

6,5

9

Breda

6,3

 

Tilburg

6,3

11

Haarlem

6,0

12

Hilversum

5,8

13

Zwolle

5,7

 

Eindhoven

5,7

15

Enschede

5,3

16

Dordrecht

5,2

17

Hengelo

4,8

18

Schiedam

4,7

Aantal evenementen

Ranglijst G50

 

 

167

1

33

11

155

2

31

13

91

4

103

3

58

5

38

9

24

19

27

17

28

15

14

38

47

7

55

6

24

23

24

20

28

16

7

47

bronnen: Toeristisch Imago-onderzoek LAgroup 2010/ Respons G50 over 2010

Om goed zicht te krijgen op het toeristisch imago van een stad, voeren LAgroup en NBTC-NIPO Research om de vier jaar het toeristisch imago-onderzoek uit. In 2010 participeerden de volgende steden in het onderzoek: Amsterdam, Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Hengelo, 's -Hertogenbosch, Hilversum, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

Overall gezien heeft Maastricht het sterkste toeristische imago, op de voet gevolgd door Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Aspecten waar de zuidelijke stad hoog op scoort zijn terrassen, hotels, restaurants, cafés, winkels, musea en monumenten, en de sfeer. Het bezoeken van steden speelt een belangrijke rol in het toeristische gedrag van Nederlanders. Deze populaire activiteit gaat gepaard met de nodige bestedingen. Die uitgaven zijn van betekenis voor de Nederlandse economie.

 


Door Respons op 2010-10-07  5 Basic Principles (& 25 Best Practices) for DMO Websites

According to many recent studies, Destination marketing organizations (DMOs) are facing intriguing challenges to provide quality information online in an era of information overload. Insufficient knowledge of tourist’s online information preferences and search behaviour has hindered them from effective information management.

A local or regional DMO website should help to promote not only the destination as a whole, but also hotels, tourist attractions, restaurants, theatre, sports, activities in the destination itself. Ideally it would be possible to buy or reserve this through the DMO website.
However, with websites such as Tripadvisor, WAYN, Google Maps, Facebook, etc., many people question the role of DMO/NTO/CVB’s websites  in 10 years from now. Following the latest developments on the field,  it’s hard to ignore the fact that DMOs need to go where the consumer is, instead convincing the consumer to come to them.
To compete with the aforementioned commercial websites, DMO websites should be comprehensive and give visitors all the tools they need such us mash up maps, live web cams & YouTube video channels and a Flickr image gallery to capture the special elements of the destination. DMO websites also need to act as one-stop-shops for the visitors by providing a wide range of information for the destination’s product mix as well as centralized hotel & event tickets reservation systems. Moreover, DMO websites needs real time and social content to establish collaboration with people who have a personal or commercial interest in assisting potential travelers to visit a destination.

5 essential principles & 25 best practices (applications & tools) for DMO websites.

1. Look Good (=Nice & Simple)

Creative web design is all about making a website visually appealing. A visually appealing website is a site that is easy to read, easy to navigate. To create a site that visitors will not click away from immediately, follow some basic design standards, and think about the usability and accessibility of the design.

 

California

 

Chicago

Göteborg

2. Content (was) is (and will be) the King!

The content on your site is your vehicle to present your message and portray your brand. And if you offer the ability to book online or at least direct customers to contact info, the content might be the last stand between you and a booking. Qualitative & diverse information, trip planning tools, attractive visual material including video & photo sharing applications, multilingual content, B2B & Press sections and efficient SEO saturation/meta-tags are all “must” elements of a successful DMO website.

Read more at:

Multilingual Content

 

VisitBritain_Language Selection

Trip Planners

 

Tourism Australia – Trip Planner

 

South Africa Tourism – Trip Planner

Maps

 

Visit Sweden – Mash Up map

 

LondonTown_Hotel Map

B2B web applications & tools

 

Visit London – Travel Trade Toolkit

 

Chicago Meeting Planner

 

VisitScotland – ScotsAgent Destination Specialist Program

Press & Media Tools

 

Copenhagen Pressroom

3. Engage Your Audience!

Identify your visitors’ social activities
- 57% of DMO website users read travel written reviews
- 32% of DMO site users post ratings and reviews
- 43% of users visit travel-related forums

What we want to accomplish
- Promote your brand
- Increase site visitation
- Increase bookings and online transactions
- Encourage repeat visitation
How this will change your relationship with customers
- Forge and strengthen connections with users
- Customers will know your destination much better
- Improved perception of authenticity of brand
- Empower users to become brand evangelists
 
Social Media

 

Visit London’s Blog

 

Austria – Home Page Facebook Widget

 

 

Visit London – Trip Advisor Content Integration Application

 

Vienna Tourism Board – Expedia Content Integration

Tailor Made Web Tools & Services

 

Anchorage, Alaska – On-line Visitors Information Centre

Customized Enviroment – Build Your Vegas Experience on-line

Campaigns & Competitions

 

Destination DC “Date Nights” Campaign

 

Colorado’s Snow at First Sight Competition

 

Philadelphia’s “With Love” Campaign

 

Paris “What Kind of Shopping Addict Are you” Competition

4. Don’t Forget SEO

In search engine marketing, travel business is a well known category which is vast with a big competition in online marketing. From bookings of flights to hotel reservations, it is estimated that 70% of all flights are booked online through websites. So, we can easily assume this big on line competition. There are many DMOs and travel companies having websites on web offering online travel deals and holiday offers. Every website has its own unique range of products, services & travel solutions and likes to be in top search engine placements with their offers.

There is a big challenge here for an SEO as searches on travel related keywords and phrases are very high, even a small travel key phrase has a big amount of search counts on search engines like Google, Yahoo and Msn (Live). So, a travel website requires more hard work, good strategy and regular implementations for getting high search engines rankings. read more at: Search engine optimization for travel websites

Your SEO Strategy:

Identify your audience and goals…
Firstly you must consider the market and type of users you are looking to attract to the site, Google provides the following travel search marketing tips to consider:

 

 • What is the end objective for your business – transactions, branding, lead generation? Your approach may differ based on the decided outcome.
 • Determine the success metric in advance. What cost per transaction is acceptable? What is your target gross/net ROI?
 • Have a clearly defined target market or user in mind. Are you primarily interested in attracting leisure or business travelers and/or discount, mid-scale, or luxury travelers?

Research your keywords…
Google’s research showed that catching the user at an early stage of a buying cycle can still result in a sale 40% of the time. This is very interesting and creates a strong argument for capturing users early into their search for a holiday. However the main difference between targeting keywords for paid, as opposed to organic search, is the volume of keywords you can target. PPC allows you to have flexibility over the keywords which generate traffic and is very much about refining keyword selection and continually changing key targets based upon performance and seasonality.

With SEO you’re unlikely to get that luxury and have little margin for error when selecting keywords with high-conversion potential.  I would highly recommend using the pay-per-click data you have collected to help identify the top converting keywords. After all if six months after optimising for “When to go on holiday to Cancun” you finally generate enough clickthrough data to realise this has a 0.1% conversion rate, it’s then very difficult to re-adjust and target “luxury holidays in Cancun Mexico” instead.

Test, test and test again…
Despite targeting the early stages of the buying cycle proving to be more successful than expected, I would still recommend targeting more specific queries as this is more likely to generate targeted visits from users who have a clearer idea about what they are looking for. For example, someone searching for a “long-weekend city break in New York” is more likely to complete a sale than a user performing an informational query such as “places to visit in New York”. At this stage the user is also likely to be narrowing down the number of websites they are looking to shortlist for completing a sale, so the competition should be fewer than a more generic search.

read more at: Travel SEO – How to Target Searchers at the Right Stage of the Buying Cycle

5. Convert!

Conversion strategies are the plans needed to convert a looker into a buyer! Your Website Design & Content, the Use of Social Media and your SEO strategy should all be part of your overall on-line marketing strategy. Without one, the typical conversion rate for a website is about 2% of visitors. This is not only about selling hotels, tickets to cultural events, tourist attractions, museums, sport activities etc but to sell your own products as well (city pass, walking tours, souvenirs etc).

 

Visit Manchester on-line shop

 

Turisme Barcelona On-line Shop 


Door AbouTourism op 2010-09-24  10+1 Most Creative Tourism Ads!

DMOs are trying hard to create tourism campaigns that stand out from the crowd.  Here’s a collection of stunning and creative tourism ads from destinations all over the world.

10. MTV Philippines Department of Tourism

9. Victoria Tourism Commercial – Music by Paris Wells feat: Brunswick Women’s Choir

8. Visit Manchester

7. “Voglio vivere così” – spot Toscana,

6. NYC Tourism commercial – The Ride

5. Positively Wellington Tourism

4. Denmark Introduces Harrowing New Tourism Ads Directed By Lars Von Trier

3. Behind the Scenes – Making the 100% Pure New Zealand TV Ad

2. Las Vegas: What Happens Here, Stays Here

1. Tourism Australia: Come Walkabout

Just Released: Kerala Tourism’s international campaign, Your Moment Is Waiting is a film that goes far beyond the realm of a commercial, to capture the soul of Kerala like no destination hitherto has.

Kerala Tourism: Your Moment Is Waiting

 

 


Door AbouTourism op 2010-09-24  Google schiet fietsers te hulp

 

Google begint op internet met routebeschrijvingen voor fietsroutes, naast die voor auto's, treinen en wandelaars. Fietsers krijgen op hun mobieltje de snelste en interessantste routes voorgespiegeld als ze hun bestemming intikken. Google biedt het programma in de Verenigde Staten aan en zal het de komende tijd ook in Nederland gaan ontwikkelen. "Nederland is natuurlijk een echt fietsland, maar we willen het eerst in de VS testen", zegt Peter Birch, productontwikkelaar van de Geo-groep binnen Google en betrokken bij Google Earth, dat satellietbeelden met strateninformatie combineert. Fietsers kunnen op hun mobieltje straks met Google Maps en Google Earth onderweg hun route wijzigingen en die via het satellietprogramma actueel volgen en grote wegopbrekingen vermijden. 

 


Door De Telegraaf, 15 september 2010 op 2010-09-21  7 Funniest Tourism Commercials

 

Rather than relying solely on mainstream TV ads, some DMOs are trying  new approaches to catch the audience’s attention. Let us watch 7 of the funniest Tourism Commercials ever!

 

7. Louisville: Where Happiness Lasting More Than Four Hours is Perfectly Normal

You know that feeling when the mood is right, but the city is wrong? Louisville can help.

6. Why Israel didnt make it to the world cup

5. Swiss Tourism | Preparations

4. Switzerland ad with sexy men – soccer world cup alternative

3. New Mexico Alien Visitors

“Crashing” in New Mexico means something entirely different for these drooling beasts. Check out the state’s unusual ad campaign!

2. Israel: Size Doesn’t Matter – Paradise

1. South Africa – Diski – South African Tourism 2010 TV Advert

South African Tourism 2010 Football TV Advert 


Door AbouTourism op 2010-09-17  VisitBritain lanceert nieuwe website en online shop

VisitBritain, het Britse Toeristenbureau, lanceert zijn nieuwe website www.visitbritain.com en online shop www.visitbritainshop.com. Beide sites ondergingen een grondige metamorfose en kregen naast een fris, eigentijds uiterlijk een verbeterd en gebruiksvriendelijk ontwerp. Beide website moeten internetters van over de hele wereld inspireren en helpen om Groot-Brittannië te bezoeken.

 
VisitBritain.com
VisitBritain.com is VisitBritain’s belangrijkste communicatieplatform en richt zich op het aanbieden van dynamische en gepersonaliseerde informatie, welke is aangepast op de taal en het land van afkomst van de bezoeker. De website speelt een belangrijke rol in VisitBritain’s vernieuwde online strategie, waarbij gebruik is gemaakt van sociale media, online en mobiele content om zo potentiële bezoekers enthousiast te maken voor Groot-Brittannië. Met 95% door bezoekers gegenereerd beeldmateriaal, biedt de nieuwe versie van VisitBritain.com een inspirerende online ervaring. Door integratie van de laatste social media platformen en redactionele reisartikelen laat de site bezoekers kennismaken met de rijkdom van het Britse toeristische aanbod en de verscheidenheid van het land. VisitBritain is zich er van bewust dat social media een bepalende rol in de keuze van een vakantiebestemming kan spelen en anticipeert hierop doordat de inhoud van de website eenvoudig gedeeld kan worden met andere reissites en blogs.
 
VisitBritainshop.com
Als onderdeel van de nieuwe website is ook de officiële online shop van VisitBritain, www.visitbritainshop.com, onder handen genomen. Het assortiment in de shop is uitgebreid met een reeks van nieuwe producten, die reizigers geld besparen en gemak bieden. De shop biedt 15 nieuwe reisproducten waaronder autoverhuur in heel Groot-Brittannië, de Harry Potter filmtour, diverse MP3 Walking Tours en het Royal Edinburgh Ticket. VisitBritainshop.com voorziet reizigers van handige reistips en routes en is zeer gebruiksvriendelijk door het eenvoudige bestelproces en de mogelijkheid om met I-DEAL te betalen. Reizigers bestellen in eigen munteenheid en tegen een gunstige wisselkoers, waarmee VisitBritain hen helpt de beste deals voor hun reis naar Groot-Brittannië te krijgen. Het aanschaffen van de diverse reisproducten voor vertrek biedt bezoekers de gelegenheid om onbezorgd en voorbereid op reis te gaan en de rijen ter plaatse te ontwijken. Ter introductie van de nieuwe shop gelden er t/m het eind van de maand speciale aanbiedingen voor Hampton Court Palace, Heathrow Express en de BritRail Scottish Freedom Pass.
 
Laurence Bresh, hoofd marketing van VisitBritian, verklaart dat de nieuwe websites een belangrijke rol spelen in de strategie om de bestemming te promoten, zowel voor, tijdens als na de Olympische Spelen. “VisitBritain.com behaalt regelmatig prijzen als beste wereldwijde website voor een nationale toeristische dienst. Maar we willen niet op onze lauweren rusten. De nieuwe website onderscheidt ons nog meer van onze concurrenten door de integratie van ‘social media’, online video en geïndividualiseerde inhoud”.
 
“Het heeft een jaar gekost om de nieuwe website te ontwikkelen en we hebben er hard aan gewerkt om de praktische en inspirerende aspecten die van belang zijn in het beslissingsproces van potentiële bezoekers samen te brengen. Alle beelden op de homepage zijn gelinkt aan een kaart van Groot-Brittannië en toont de attracties en accommodaties van het betreffende gebied. Daarbij is er een rechtstreekse link naar VisitBritainshop.com waar bezoekers relevante toeristische producten kunnen aanschaffen om zo de voorbereiding van hun reis gemakkelijk te maken.”
 
“De 32 miljoen buitenlandse bezoekers die we elk jaar ontvangen, levert de Britse economie 16,5 miljard pond op. Om dit cijfer verder op te krikken, is het essentieel om onze bezoekers maximaal te motiveren en het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Onze nieuwe website is beschikbaar in 22 talen wat ons een globaal bereik oplevert.”
 

Door VisitBritain op 2010-09-15  Accor filmt haar hotels voor nieuwe iPhone-app

Accor Hotels lanceert de nieuwe iPhone-applicatie accorhotels.com. Voor deze app zijn wereldwijd al 700 van de 3.000  Accor hotels gefilmd. De applicatie is de eerste in de hotelbranche waar op deze schaal video's bekeken kunnen worden op de iPhone. Naast video's van de hotels krijgen de reizigers inzicht in de meest recente hotelkamerprijzen. Accorhotels.com is in zeven talen beschikbaar: Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Braziliaans, Portugees en Nederlands. Daarnaast kunnen gebruikers preciezer zoeken en rechtstreeks kamers boeken in 3.000 hotels van Sofitel, Pullman, MGallery, Mercure, Novotel, Suite Novotel, Adagio, ibis, all seasons, Etap Hotel, Formule 1 en hotelF1. Ook kunnen ze de route plannen naar het hotel. De nieuwe applicatie is te downloaden via de App Store.

 


Door Accor Hotels op 2010-09-15  Hoteliers profiteren van doordachte inzet sociale media

Witboek openen op volgende link:

http://www.missethoreca.nl/upload/6659530_691_1284543626285-Hoteliers_profiteren_van_doordachte_inzet_sociale_media.pdf 


Door ING op 2010-09-15  Le new Twitter est arrive

http://www.youtube.com/watch?v=rIpD7hfffQo&feature=player_embedded 


Door Twitter op 2010-09-15  Facebook in tien stappen

Facebookterminologie:

Persoonlijk profiel: het profiel dat je als persoon op Facebook aanmaakt

‘Fanpagina’, ‘publieke pagina’, of ‘officiële pagina’: de pagina die je als bedrijf, organisatie, merk of bekend persoon op Facebook aanmaakt

Vriend‘: de persoonlijke profielen waar je vanuit je eigen persoonlijke profiel mee verbonden bent

Fan‘: de persoonlijke profielen die hebben aangegeven jouw fanpagina leuk te vinden.

1. Maak een persoonlijk profiel aan

Om een fanpagina te maken, heb je een persoonlijk profiel nodig. Een Facebookprofiel kun je eenvoudig aanmaken op www.facebook.com. Een persoonlijk profiel maak je aan onder je eigen naam.

Privacyinstellingen persoonlijk profiel

Er zijn mensen die ervoor kiezen om zo’n persoonlijk profiel te maken met een verzonnen naam. Hoewel het technisch mogelijk is, is het tegen de Facebookregels. Een sociaal netwerk is gebouwd op vertrouwen, dus iedereen is gebaat bij transparantie. Indien je verder niets wilt doen met je persoonlijke profiel, kun je jouw instellingen zo inrichten dat je vrijwel onvindbaar bent (> account > privacyinstellingen > algemene persoonlijke gegevens > instellingen bekijken).

De gegevens van beheerders van een fanpagina zijn overigens niet zichtbaar voor bezoekers of fans van die pagina. Wat je op die pagina schrijft, doe je uit naam van de pagina en niet vanuit je persoonlijk profiel. Bezoekers kunnen niet zien wie de beheerders van een fanpagina zijn.

Het komt voor dat ondernemers (per ongeluk) een persoonlijk profiel gebruiken onder de naam van een bedrijf. Over de redenen om als bedrijf niet voor een persoonlijk profiel te kiezen, maar voor een fanpagina (een officiële zakelijke pagina) onderaan dit artikel meer.

2. Maak een fanpagina aan

Het aanmaken van een fanpagina kun je doen via deze link: aanmaken fanpagina. Je kunt deze vinden via de Facebook helppagina’s. Ook linksonder op iedere willekeurige fanpagina vind je een link ‘Een Pagina maken voor mijn bedrijf’.

Officiële vertegenwoordiger

Het is niet toegestaan om een fanpagina aan te maken namens een bedrijf, merk of bekend persoon als je niet de officiële vertegenwoordiger bent. Je kunt in dat geval wel een groepspagina aanmaken. Als iemand jouw merk of bedrijfsnaam onterecht gebruikt voor een persoonlijk profiel of fanpagina, kun je Facebook verzoeken hier wat aan te doen via deze link: inbreuk van een gebruikersnaam.

3 Kies het soort fanpagina dat je wilt aanmaken

Je kunt kiezen uit verschillende soorten fanpagina’s. Het verschil tussen de pagina’s uit zich met name in de informatie die onder de ‘Info’-tab kan worden ingevuld. Sommige informatie is daar al door Facebook ‘voorgedrukt’.

Lokaal bedrijf: onder de ‘info’-tab kun je informatie invullen over openingstijden, of je credit cards accepteert etc. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat iedereen die een bedrijf heeft waarvoor de openingstijden belangrijk zijn, voor ‘lokaal bedrijf’ zou kunnen kiezen: retail, horeca, etc. Voor bedrijven met meerdere vestigingen (en verschillende openingstijden) is de categorie organisatie geschikter.

Merk, product of organisatie: onder de ‘info’-tab komt informatie te staan over het jaar van oprichting, de bedrijfsmissie, producten etc.

Artiest, band of bekend persoon: deze pagina is bedoeld voor beroemdheden.

Communitypagina’s

Behalve fanpagina’s (“Officiële pagina’s”) zijn er nog communitypagina’s en groepspagina’s. Een communitypagina is, zoals de naam al zegt, niet van jou, maar van de groep gebruikers. Boven een bepaald aantal leden komt het beheer bij de leden te liggen. Hier zal je weinig controle over hebben.

Verschil groepspagina’s en fanpagina’s

Een belangrijk verschil tussen groepspagina’s en fanpagina’s is dat de updates van groepspagina’s niet automatisch verschijnen in het nieuwsoverzicht van leden. Op een groepspagina schrijft een beheerder uit eigen naam. Voor bezoekers is zichtbaar wie de beheerders zijn. Bovendien kunnen groepen ook opgericht worden door mensen die niet verbonden zijn aan het bedrijf.

4. Kies de juiste categorie

Vervolgens kies je de juiste categorie, afhankelijk van je keuze onder stap 3. Is dit belangrijk? Niet echt, maar dergelijke categorieën helpen je uiteindelijk om beter gevonden te worden door je doelgroep. Zie facebook.com/search(alleen te zien als je ingelogd bent): hier kunnen mensen zoeken op categorie.

5. Kies de naam van je pagina

Een van de belangrijkste stappen in het maken van een nieuwe fanpagina is het kiezen van de juiste naam.

Enerzijds omdat de naam aan je doelgroep aangeeft waar je pagina over gaat en je ‘fans’ in staat telt om je gemakkelijk terug te vinden binnen Facebook. Maar anderzijds omdat je de naam van je pagina, eenmaal gekozen, niet meer kunt veranderen. Wat je nog wel kunt aanpassen, is de Facebook URL (de URL die direct naar je fanpagina leidt, bijvoorbeeld www.facebook.com/X), daarover meer onder stap 10.

Het kan zijn dat Facebook het oneens is met je paginanaam – je krijgt dan een melding. Wat in ieder geval niet mogelijk is, is het gebruik van algemene woorden als ‘pizza’ of ‘advies’. Facebook raadt je aan om je eigen (merk-)naam te gebruiken, en dit is ook het meest logisch als je op Facebook gevonden wilt worden door je doelgroep.

Let op: zodra je klikt op ‘pagina aanmaken’ wordt je pagina aangemaakt! Je hebt helaas niet de mogelijkheid om verschillende opties voor paginanamen te vergelijken en te zien wat er nog beschikbaar is. Je kunt natuurlijk wel even zoeken via de zoekfunctie bovenin je scherm of via www.facebook.com/search(alleen te gebruiken als je ingelogd bent op Facebook).

6. Voeg andere beheerders toe

Een probleem dat zich nog wel eens voordoet, is dat de fanpagina van een bedrijf door een enkele persoon is aangemaakt (bijvoorbeeld een uitzendkracht of stagiaire) die vervolgens het bedrijf verlaat. De enige die kan zorgen dat je medebeheerder wordt van een fanpagina, is de huidige beheerder. En die is niet altijd meer bereikbaar (of bereid).

Zorg daarom dat op dit moment in het proces minimaal 1 collega medebeheerder wordt gemaakt. De enige voorwaarde om iemand beheerder te maken, is dat diegene een Facebookaccount heeft, en dat je het aan dat account gekoppelde e-mailadres kent.

Een beheerder toevoegen aan je fanpagina

Ga naar “Pagina bewerken” (onder de profielafbeelding, alleen zichtbaar voor beheerders).

In de rechterkolom vind je “Beheerders” en daarachter “Toevoegen”.

In het volgende scherm krijg je de keuze om vrienden te selecteren (contacten van je persoonlijke Facebookaccount) of om beheerders toe te voegen via e-mail.

Je fanpagina vinden

Je bereikt je pagina overigens vanuit ieder willekeurig Facebookscherm door de naam van de fanpagina in te typen in het zoekscherm dat je bovenaan de pagina vindt als je bent ingelogd.

7. Voeg een afbeelding toe

Als Facebook je paginanaam accepteert, wordt je pagina direct aangemaakt.
Het eerste dat Facebook je vraagt, is om een afbeelding toe te voegen. Omdat de afbeelding ook als avatar/profielafbeelding voor berichten komt te staan, is het handig om te kiezen voor een afbeelding die ook in klein formaat nog herkenbaar is. Als je een foto van een persoon gebruikt, zorg dan voor een close-up. In jouw geval zou ik gaan voor het logo.

Profielafbeelding: afmetingen

Het maximale formaat van de profielafbeelding is 200 bij 600 pixels – je kunt er dus voor kiezen om een soort banner te maken, in plaats van een vierkante afbeelding. Mooie voorbeelden vind je hier:
Coca Cola: www.facebook.com/cocacola
Roger Federer: www.facebook.com/Federer
Phil Collins: www.facebook.com/philcollinspage

8. Maak een korte profieltekst


De korte profieltekst onder je profielafbeelding (zie hiernaast het voorbeeld van een profieltekst) geeft bezoekers snel informatie over je pagina en/of je bedrijf. Het is een tekst die mensen zien, ook als ze niet op bepaalde tabs bovenaan je pagina klikken. Je kunt er dus voor kiezen om hier zaken extra onder de aandacht te brengen.

Je kunt deze tekst zo vaak wijzigen als je wilt en zo op actuele ontwikkelingen binnen je bedrijf inspelen.

Verkorte URL’s

Heb je een nieuwsbrief, een speciale aanbieding of een nieuw product? Verwijs er hier naar met een verkorte URL. Je kunt ook overwegen om mensen via een verkorte URL te verwijzen naar een speciale landingspagina op je website of blog voor meer informatie. De links die je in de profieltekst opneemt, zijn wel te klikken, maar zien er niet uit als links totdat je er met je muis overheen gaat.
(Het potloodje dat je ziet in het screenshot is alleen zichtbaar voor de beheerder van de pagina en geeft aan dat je de tekst kunt wijzigen).

9. Vul de informatie onder de ‘Info’ tab in

De ‘Info’ tab heeft een vast stramien dat afhangt van de paginacategorie die je gekozen hebt (zie stap 4).

Onder ‘Gedetailleerde info’ zijn meer mogelijkheden om in te vullen wat jij relevant vindt voor je bezoekers. Onder ‘Website” kun je meerdere links kwijt, onder elkaar. En onder ‘Algemene informatie’ kun je een stuk tekst kwijt naar keuze. Dit kan een lange tekst zijn, maar realiseer je dat Facebook de tekst na ongeveer 10 regels zal afbreken met een ‘lees meer’ link.

Let op: Je kunt links niet weergeven als andere tekst. Bezoekers zien dus de hele link in plaats van een ‘mooie’ link. Je kunt helaas ook geen omschrijving toevoegen, of “http://” weglaten.

10. Claim je eigen Facebook-URL

Zodra je 25 fans hebt, kun je je eigen Facebook-URL claimen (zoals www.facebook.com/X). Dit is handig voor verwijzingen naar je fanpagina in offline communicatie. Je kunt op deze pagina de URL voor je persoonlijke profiel claimen, of een “gebruikersnaam instellen voor je pagina’s”.

Let op: Ook hier geldt dat je de gekozen naam later niet meer kunt wijzigen. Ook niet als er spelfouten in staan! Wel kun je, voordat je definitief kiest, verschillende namen invoeren om te zien of ze vrij zijn.

Volgende stappen: vul je Facebookpagina

Om je pagina interessant te maken kun je allerlei content toe gaan voegen. Hieronder wat mogelijkheden:

Zorg voor een aantal interessante nieuwsberichten, eventueel met foto’s of links.

‘Like’ een aantal interessante pagina’s – deze zijn vervolgens te zien in de linkerbalk onder het kopje ‘Favoriete pagina’s’.

Koppel je blog aan je Facebookpagina: iedere blogupdate wordt dan automatisch als update aan je Facebookpagina toegevoegd (en wordt zo zichtbaar in de nieuwsberichten van je fans). Dit kan bijvoorbeeld via de applicaties ‘Networkedblogs” of “RSS Graffiti”. Je vindt die via de zoekbalk bovenaan je pagina.

Zorg voorfoto’s: van medewerkers, producten, evenementen e.d.

Voeg tabs (met applicaties) toe aan je pagina, bijvoorbeeld foto’s, video’s, notities, YouTube, een tab voor je e-mailnieuwsbrief. Je kunt maximaal 6 tabs zichtbaar maken op je pagina, de andere tabs worden zichtbaar als iemand op het >>-teken klikt.

Je vindt de verschillende applicaties als volgt: > Pagina bewerken (onder de pagina-afbeelding) > Onderaan: ‘Meer toepassingen: meer zoeken’.

Om zelf invulling te geven aan een tab, inclusief de titel, kun je de applicatie ‘Static FBML” gebruiken. Hiermee kun je met behulp van HTML een tab maken die er uit ziet zoals je wilt.

 

Je kunt zelf bepalen op welke ‘tab’ bezoekers landen als ze naar je fanpagina gaan. Dit doe je door te gaan naar: > pagina bewerken > prikbordinstellingen > bewerken > standaardtabblad waarop alle andere personen terecht komen (zie screenshot). Je kunt bijvoorbeeld de FBML-applicatie gebruiken om een eigen welkomstpagina te ontwerpen en die als landingspagina te gebruiken. Standaard landen bezoekers op de ‘Prikbord’ tab.
Let op: De meeste bedrijven kiezen ervoor om dit zo te laten, mogelijk omdat dit ook hetgeen is waar bezoekers het meest in zijn geïnteresseerd?

Voorbeelden van landingspagina’s: Vitaminwater, Hubspoten Target.
In het (Engelstalige) artikel 8 Powerful Ways to Use Facebook Landing Tabsvind je verschillende manieren om een landingstab te gebruiken.

Waarom een fanpagina en geen persoonlijk profiel?

Sommige bedrijven gebruiken een persoonlijke profiel in plaats van een fanpagina. Ze doen dit ofwel onder hun eigen naam of ze gebruiken hun bedrijfsnaam als accountnaam voor hun persoonlijke profiel. Dit is om meerdere redenen niet aan te raden:

Je krijgt, wanneer je vanuit je persoonlijk profiel iemand aan je netwerk toevoegt (‘vriend’) toegang tot het persoonlijke profiel van die persoon. I.v.m. de privacy van jouw (potentiële) klanten is dit mogelijk niet handig. Het zou voor sommige mensen zelfs reden kunnen zijn om geen ‘vriend’ (‘fan’) te worden.

Een persoonlijk profiel heeft een maximum van 5.000 vrienden, daarna wordt de pagina alsnog automatisch omgezet in een fanpagina.

Je kunt voor een persoonlijk profiel geen Facebookadvertenties aanmaken.

Je kunt voor een persoonlijk profiel geen statistieken inzien van bezoekers, groei in aantal fans etc.

De informatie in persoonlijke profielen is niet zichtbaar in zoekmachines. Dat wil zeggen dat alle content die je via je persoonlijke profiel deelt, niet helpt bij je vindbaarheid in Google. De inhoud van fanpagina’s wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Omdat het tegen de regels van Facebook is om als bedrijf of merk een persoonlijk profiel aan te maken, kan Facebook in zo’n geval het hele profiel (inclusief die 4.999 ‘vrienden’ die je dan misschien al hebt) verwijderen.

Omzetten persoonlijk profiel in fanpagina

Het is niet mogelijk om een persoonlijk profiel om te zetten in een fanpagina. Je kunt wel je ‘vrienden’ uitnodigen om fan te worden van je nieuwe pagina. Onder de profielafbeelding van je fanpagina vind je de mogelijkheid “Voorstellen aan vrienden“. Je kunt vervolgens selecteren aan wie van je ‘vrienden’ je een bericht wilt sturen met het voorstel om de pagina ‘leuk te vinden’.

Tenslotte

Succes op Facebook valt en staat met interactie, acties en reacties. Zorg voor interessante content, leuke updates, stel vragen en vooral: reageer als mensen op jouw fanpagina reageren. En vergeet niet om een ‘like’-box op je website te zetten, omdat dit de grootste ‘driver’ is van nieuwe fans. 


Door Frankwatching op 2010-09-13  Bulgaria launches international promotion campaign

A week ago, four international television channels – Euronews, National Geographic Channel, Discovery Channel and Eurosport –  started airing advertisements about Bulgaria.

The initiative, launched by the Ministry of Economy, is worth 7.5 million leva, financed by the Regional Development operative programme, the report said. The promotional clips will feature Bulgaria’s summer and winter tourist destinations, environmental and rural tourism and the country’s cultural historic heritage.

The clips will be aired 3166 times in total, in two phases – from September 6 until December 26 and from January 31 until March 27 2011. It is expected that the campaign will reach about 608 million European households.

The clips are in Bulgarian, English, German, Russian and French, 30 seconds in length and will be aired during prime time hours, the report said.

Deputy Minister Ivo Marinov pointed out the campaign is focused on the image of Bulgaria.

“The aim of the project is to provide information about Bulgaria as a country with huge opportunities for spending one’s summer or winter vacation, as a land of ancient culture, with rich cultural and architectural heritage, mineral water springs, and preserved nature. We want to present Bulgaria in a new way – as a year-round tourist destination,” Mr. Marinov said.

The Deputy Minister also talked about the target groups of the campaign:

“The biggest markets for sea or ski trips are Germany, UK, Russia, Ukraine, the Scandinavian and Central European countries. We also focus on the markets for special types of tourism, as we have included necessary information for all those target groups. Finding new markets is one of the major aims of the project. The channels are watched in the Far East and USA and this will be a way to provoke interest there. We do not have enough financing for presenting Bulgaria at tourist exhibitions there. As a result of this campaign I expect a 4-5% rise in the number of foreign tourists coming to Bulgaria. The most important thing, however, is if they would come from new tourist markets and what tourist packages they will prefer here.”

Bulgaria aims at further developing in the sphere of cultural, rural, spa, and eco tourism, which includes more financially solvent tourists. That is why the television channels were carefully selected. Eurosport was chosen because most of its viewers come from the main tourist markets for Bulgaria – Germany, UK, France, and Italy. It is the same with Euronews, which has nearly 294 million viewers and is broadcast in 9 languages. National Geographic is broadcast in 34 different languages and together with the Discovery Channel it focuses on a group of people with interests in culture and history. These two channels are watched all over the world. 


Door Aboutourism op 2010-09-13  Hotelgasten niet bereid te betalen voor internet

De helft van de hotelgasten betaalt na een overnachting naast het kamertarief ook nog voor een extra service of dienst. Dat blijkt uit onderzoek van boekingssite Hotels.com. Extra kosten worden het meest in rekening gebracht voor het gebruik van minibars, parkings, ontbijt en Wi-Fi. Twee derde van de respondenten is van mening dat Wi-Fi kosteloos aanwezig zou moeten zijn op hotelkamers, de helft betaalt met tegenzin voor een parkeerplaats. Voor overige diensten zijn hotelgasten doorgaans wel bereid te betalen. Veel hotelgasten beschouwen de aanwezigheid van gratis internet als een vanzelfsprekendheid. Een op de vijf ondervraagde reizigers geeft aan maximaal €10,- te willen betalen voor het gebruik van Wi-Fi tijdens een overnachting. Geen enkele respondent bleek bereid meer dan €10,- te betalen. Veel hotelgasten geven aan liever gebruik te maken van gratis internet in de lobby van een hotel dan van betaald internet op de kamer. Het gebruik van minibars op hotelkamers wordt in mindere mate als een vanzelfsprekende gratis service gezien. Hoewel 72% de kosten voor het gebruik van minibars te hoog vindt, is slechts 10% van mening dat er voor minibars geen extra kosten zouden moeten worden gerekend. De respondenten konden aangeven welke items zij bij aankomst op een hotelkamer het liefst kosteloos zouden aantreffen. Boeken en magazines werden veruit het meest genoemd (75%), gevolgd door een gezonde snack (51%).


Door ANP op 2010-09-08  Groei 50+ op sociale media

     

Social media zijn niet exclusief voorbehouden aan jongeren. Juist dankzij het ’sociale karakter’ maken ook ouderen massaal gebruik van sociale netwerken.

Amerikaans onderzoek van PewResearchCentre laat zien dat de groei van 50+ers op de sociale media in één jaar spectaculair is gestegen. Voor deze senioren in Amerika geldt nu dat 42% ook gebruikt maakt van de sociale media.Vorig jaar was dat nog slechts 22 procent. In de leeftijdscategorie van 50-64 is nu bijna de helft op Sociale Media (47 procent) en bij mensen boven de 65 jaar een kwart.

Er is geen reden te veronderstellen dat deze groei-cijfers voor Nederland opvallend zullen afwijken. Onderzoek van Seniorenweb toonde vorig jaar al aan dat Nederlands ouderen meer tijd achter hun computer zaten dan naar de televisie aan het kijken waren.

Deze spectaculaire groei in acceptatie en gebruik wordt nog beter in perspectief geplaatst als men bedenkt dat in september 2005 nog maar ruim 5% van deze leefdtijdscategorieën op Sociale Media was vertegenwoordigd en de up-swing pas in 2008 op gang is gekomen. De grote groei in het gebruik van Sociale Media onder jongeren (18-29jaar) was overigens tussen 2005 en 2008: naar 67%. Nu is deze groep nog steeds dominant op de sociale Media met 86%. De groep van 30-49 jarigen is met 61% vertegenwoordigd.

Overigens is het versturen van e-mails is nog steeds de favoriete sociale bezigheid van senioren op het internet (rond de 55-60%). Nieuws opzoeken scoort bij de ouderen met tussen de 34% en 42% en is daarmee ongeveer gelijk aan de andere leeftijden. 

 


Door Hartman-Communicatie.nl op 2010-09-08  Twijfel bij kleine reisorganisaties

Een grote meerderheid van de Britten boekt liever een vakantie bij een grote reisorganisatie dan bij een kleine touroperator. Dat blijkt uit een enquête van TripAdvisor. 91% van de 2.600 respondenten gaf aan het niet zo te zien zitten om bij een kleine, onbekende reisorganisatie een vakantie te boeken. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de vele faillissementen van touroperators in Groot-Brittanië. Dertien reisorganisaties moesten dit jaar al hun deuren sluiten. De uitkomst van het onderzoek betekent slecht nieuws voor de kleine onafhankelijke organisaties. Het vertrouwen van mensen in organisaties met een relatief onbekende naam is sterk afgenomen. De prijs van een vakantie lijkt niet langer de meest belangrijke factor, maar de naamsbekendheid en reputatie van een bepaald merk.

De Telegraaf, 1 september 2010 


Door De Telegraaf op 2010-09-08  Storytelling en toerismemarketing

More and more Destination Management Organizations (DMOs) tend to adopt 1st person storytelling marketing campaigns instead of traditional one way communication with uninspiring slogans & boring promotional texts. Peer 2 Peer Web applications seems to create viral effect much faster & more efficient than conventional media applications. Aussies show us the way with the Best Job in the World Campaign & now more and more destinations are following the trend. See examples below.

Only VegasWhat’s Your Excuse! 

http://aboutourism.wordpress.com/2010/01/15/storytelling-for-destination-marketing-goes-mainstream/ 


Door Aboutourism op 2010-09-06  Generation Y en toerismemarketing

Travolon vroeg aan de jongere professionals in de reisindustrie, hoe zij naar de toekomst kijken.  Het criterium: jonger zijn dan 26, en ambitie hebben om het waar te maken in de reissector. Wij wilen weten wat deze generatie verschillend maakt van de dertigers, veertigers en vijftigers binnen onze sector. Hoe zien zij de toekomst van onze reisindustrie, en vooral : hoe zien zij het gebruik van het internet, social media en andere technologie? Lees verder, want misschien moeten onze opinion leaders, onze bestuurders en onze opinion makers  wel wat vaker luisteren naar onze jongeren, naar ons aanstormend talent.  Wij deden het alvast voor u.

In een vorig Travolon artikel beschreven wij de Generation – Y. Een leuke, assertieve generatie met een totaal ander waardepatroon dan de baby boomers en de post baby boomers. Vandaag gaan we een stap verder: we willen weten hoe deze Generation Y de ontwikkeling van de reisindustrie ziet, welke rol technologie daarin zal spelen en welke rol zij daarin voor zichzelf zien.

Opgelet: namen en functies  zijn veranderd, op vraag van de betrokkenen. Een eerste conclusie: deze generatie wil wel praten, maar beseft dat een andere –oudere- generatie de toerisme-touwtjes in handen heeft. En dus zijn ze voorzichtig in hun uitspraken,  onze youngsters.

Bas is 23 jaar, en werkt voor een airline. Hij ziet de ontwikkelingen in twee richtingen gaan: enkele grote lowcost bedrijven met een fijnmazig lokaal netwerk, en enkele klassieke carriers, die echter veel van de upselling ideeën van de low costers zullen overnemen. Het wordt volgens Bas dus betalen voor je bagage, voor je pre-seating, voor je fysieke (dus niet online) check in ... Bas ziet echter de voornaamste ontwikkelingen niet in, maar rond het vliegtuig. Bij aankomst ziet Bas de klanten van de nabije toekomst hun mobile telefoons openklappen, waarbij ze dadelijk de sleutels van de stad in handen krijgen. Ze zullen de beste en de goedkoopste route naar hun hotel zelf kunnen checken (goodbye, cheating taxidrivers), ze zullen op basis van advies van de lokale bevolking hun restaurant kunnen kiezen (goodbye, overpriced tourist traps) en ze zullen de prijs van het hotel ontbijt kunnen vergelijken met andere ontbijtplekjes vlakbij hun hotel (goodbye rip off breakfast buffets).

Sylvie is 25 jaar en werkt sinds zes maanden in een reisagentschap in een middelgrote stad. Ze is nog dagelijks verbaasd over de enorme aantallen brochures die in een reisagentschap worden uitgestald en gestockeerd. En ze is geshockeerd over de inhoud van deze brochures. “Alleen maar nietszeggende, opgeklopte beschrijvingen! Geen duidelijke klantenreviews! Geen adressen, zelden een website van het hotel!” Sylvie vraagt zich dan ook af hoelang de jongere klanten dit nog gaan pikken. Ze is ervan overtuigd dat zij als reisadviseur een groot deel van haar tijd zal moeten investeren in opzoekingen op het web. Ze wil de eigenaar van het reiskantoor er trouwens van overtuigen om te investeren in een groot scherm, om Google Earth beelden te kunnen tonen gekoppeld aan Augmented Reality.

Ben, 23 jaar, is bezig aan de laatste weken van een uitputtend zomerseizoen als rep in Turkije. Hij ergert zich elke dag aan de inefficiënte manier van werken op een bestemming: met een plakkaat in de hand staan roepen in de aankomsthal van de luchthaven, vaste afspraakuren in de hotels, print outs en kopies van bezienswaardigheden en excursies, knip- en plakboeken met informatie over de bestemming ... Ben zegt: het lijkt wel of we nog in het stenen tijdperk leven, met computers die alleen maar dienen voor de administratie en de facturatie. Het hele aspect communicatie over het internet is nog onbestaande. Vooral de jongere klanten begrijpen dat echt niet. Ben krijgt steeds vaker opmerkingen als “stuur ons even een tweet als je in het hotel bent, dan moeten we niet op je wachten”.

Youri is 22 jaar en werkt in de cruise industrie. Hij ziet vooral mogelijkheden voor het gebruik van Social Media aan boord van grote cruiseschepen. “Vandaag zijn grote cruiseships eigenlijk enorme dorpen, waar volslagen vreemden gedurende een periode met elkaar leven. Social  Media kunnen een belangrijke rol spelen om deze groep om te vormen tot een gemeenschap. Het gebruik van “Facebook groep HMS Queen of The Seas”  voor alle mogelijke informatie en inschrijvingen tijdens de cruise, het opzetten van Twitter volgkanalen, het op voorhand beschikbaar maken van Linkedin lijsten van passagiers , het vormen  van een mini online community voor elke reis ... Youri is enthousiast bij het idee alleen al, en heeft er al over gesproken met de purser.

Deze ideeën leven bij onze jongere collega's. Wij hebben veel geleerd van deze gesprekken, en vooral: wij waren heel aangenaam verrast door het enthousiasme, de wil om veel te veranderen in de reissector en de hoop, dat hun ideeën zullen opgepikt worden door hun bazen, door de managers en de eigenaars.  


Door Travolon op 2010-09-06  Join The Wave

The Bid, de gezamenlijke kandidatuur van België en Nederland voor het WK voetbal van 2018 of 2022, heeft vrijdag de website www.JoinTheWave.be gelanceerd. Fans van Oranje en de Rode Duivels kunnen er met hun eigen filmpjes een eindeloze virtuele wave maken en zo demonstreren dat zij de meest kleurrijke supporters ter wereld zijn.

De website blijft actief tot en met 2 december. Op die dag maakt de wereldvoetbalbond FIFA bekend wie het WK voetbal in 2018 en 2022 krijgt toegewezen.

'Geen topsport zonder topfans'

Justine Henin maakt zich als ambassadeur voor The HollandBelgium Bid alvast sterk voor de supporters van de Rode Duivels en Oranje. 'Evenementen met topsport zijn op elk gebied een enorme stimulans. En geen topsport zonder topfans. Als het WK voetbal naar Nederland en België komt, is dat een geweldig cadeau voor onze fans. Daarom doe ook ik mee aan de wave.'

http://www.jointhewave.be/ 


Door Het Nieuwsblad op 2010-09-03  Citymaketing blijft een beetje een nerd

Citymarketing is ‘hot’. Steden rollen over elkaar heen wanneer het gaat om aandacht trekken. Positieve publiciteit krijgen, een hoge positie scoren in de diverse ‘ranking-lijstjes’, potentiële investeerders trekken, het hoort er allemaal bij. Om maar niet te spreken over het binnenhalen van een groot evenement als het WK voetbal, of de start van de Tour de France.
Duidelijk is dat er op deze wijze wereldwijd miljoenen euro’s worden geïnvesteerd in citymarketing. Maar, wat is citymarketing precies? Liselot Sleijffers deed onderzoek naar de relatie tussen de theorieën van ‘corporate branding’ en citymarketing/ citybranding en sprak in dat kader met Menno Bakker, auteur van ‘Focus!’; een mini-boekje over citymarketing.

Hoe verklaart u het feit dat citymarketing eigenlijk nu pas in Nederland doorbreekt, terwijl het al in de jaren ’80 bestond?
Nou, je moet wel vaststellen dat de hype al zo’n tien jaar geleden is begonnen. Een jong vakgebied is het nog altijd wel. Zo’n ontwikkeling heeft natuurlijk tijd nodig en zeker wanneer het, zoals bij citymarketing het geval is, geen kerntaak van een gemeente betreft. Een kerntaak is bijvoorbeeld zorg dragen voor goede straten, veiligheid, dat soort primaire behoeften van de bewoners. Een tweede probleem is het feit dat resultaten nog niet goed worden gemeten. Daarmee is het lastiger om mensen mee te krijgen. Ik raad iedereen aan om direct bij aanvang van citymarketing een nulmeting te laten uitvoeren op bepaalde punten die je wil verbeteren. Wanneer je na een tijd echt resultaten kunt tonen zal het veel gemakkelijker zijn om budgetten te krijgen. Toen ik bij het Groninger Museum werkte was er veel kritiek op de hoge bouwkosten van het museum. Totdat de Rijksuniversiteit Groningen met gedegen onderzoek kwam. Ineens werd duidelijk dat het museum met de toenmalige bezoekersaantallen en hun uitgavenpatroon elders in de stad een economische spin-off realiseerde waarmee de bouwkosten binnen enkele jaren waren terugverdiend.

Er wordt ontzettend veel gepubliceerd over citymarketing. Wat voegt uw boekje ‘Focus!’ toe?
Eigenlijk laat ik het antwoord daarop liever aan anderen over. Ik brak bij een voetbalpartijtje mijn been, lag een aantal weken plat en vond het leuk om de beschikbare tijd te gebruiken om mijn visie op het vak op te schrijven. Meer niet. Ik had mezelf bij voorbaat wel één opdracht gesteld: maak een binnenzakboekje dat lekker leesbaar is en waarmee je de lezer in een uurtje tot frisse inzichten op het vakgebied kan brengen.

U roept in feite op om terug te keren naar de basis. Biedt dat wel voldoende ruimte voor innovatie?
Ik mag hopen van wel! Maar dan is de vraag wat je vertrekpunt is van die innovatie. Het is bijvoorbeeld niet verkeerd om je eens in te lezen in de grondbeginselen van marketing. Dan ontwikkel je een visie en vanuit zo’n document kun je vernieuwende zaken ontwikkelen.

U pleit met name voor het gebruik van de traditionele vier P’s
Ja, dat klopt. De vier P’s – product, prijs, plaats en promotie - dwingen je gewoon om niets te vergeten en om uiteindelijk ook keuzes te maken en doelmatig te zijn.

Blijkbaar mist u dit bij de communicatie van veel gemeenten?
Laat ik voorop stellen dat er veel goed gaat! Feit is alleen wel dat de complexiteit van citymarketing, maar ook het goedbedoelde amateurisme er om heen veel geld kost. Mensen kunnen totaal verschillende verwachtingen hebben wanneer er niet duidelijk wordt gemaakt waar een citymarketingcampagne voor bedoeld is. Dan de uitvoering: het gros van de enthousiastelingen die zich er mee bezig houden denkt direct aan de P van promotie. Voor de meeste stakeholders is het nu eenmaal het leukste om het eerst over een reclamespotje te hebben, of over een festival. In de kern is dat puur enthousiasme en daar is ook niets mis mee. Alleen wat doe je wel en wat doe je niet? De juiste keuzes maak je daarin wanneer je eerst hebt gedefinieerd wat voor stad je bent, wat de sterkste punten van jouw product zijn, welke doelgroepen je wil bereiken, enzovoort.

Dat suggereert dat men vaak redelijk impulsief aan de slag gaat.
Er mist inderdaad vaak een zekere planmatigheid. Daarnaast is het ook verstandig kritisch te blijven. Wanneer er in een stad iets nieuws op gang komt en ondernemers en de gemeente willen gezamenlijk iets doen met citymarketing, dan val je uit de toon wanneer je kritisch bent. Het is bijvoorbeeld bij toeristische marketing behoorlijk ‘not done’ om over je eigen stad te zeggen dat het geen hoogtepunten heeft. Dat bederft de sfeer. Toch kan dat best de waarheid zijn. Bijvoorbeeld, in vergelijking met omliggende concurrenten. Wel, durf dat dan ook met z’n allen vast te stellen. Vanuit een dergelijk collectief bewustzijn kun je keuzes maken over hoe je, ondanks de afwezigheid van die hoogtepunten tóch toeristen naar je toe kunt trekken. Dat werkt veel beter dan met z’n allen steeds harder roepen dat je in een geweldige stad woont en dat die domme buitenwereld dan nu ook eens moet begrijpen.

Er wordt gezegd dat citymarketing niet iets is van de gemeente alleen, maar een samenwerking moet zijn tussen allerlei stakeholders. Hoe denkt u daarover?
Helemaal mee eens. Betrokkenheid van het bedrijfsleven is essentieel. Ik vind alleen dat je die betrokkenheid niet mooier moet maken dan het is. De meeste bedrijven doen een investering in citymarketing niet uit overtuiging, maar omdat de burgemeester ze heeft gevraagd ook een duit in het zakje te doen. Bovendien is ook de continuïteit een punt van aandacht. Bedrijf X kan op moment Y enthousiast participeren. Totdat er iets gebeurt – een nieuwe CEO op het hoofdkantoor, recessie, een beursnotering – en alles kan in enkele dagen veranderen. Ik ben ook van mening dat het vermarkten van een stad maatschappelijke relevantie heeft. Het is dusdanig van belang voor het welzijn van alle inwoners dat het gerechtvaardigd is om een gemeente bij citymarketing het voortouw te laten nemen. De gemeente is op haar beurt slim wanneer ze zich beseft dat je niet overal verstand van kunt hebben en dat je advisering, planvorming en uitvoering gerust kunt uitbesteden.

Goed, maar hoe houd je het bedrijfsleven en bewoners dan betrokken?
Dat is volgens mij helemaal niet zo moeilijk. Je kunt belangrijke stakeholders een plek geven in je bestuur of in een raad van advies. Maar veel belangrijker – en dat wordt veel te vaak vergeten – maak ze tot lijdend voorwerp! Gebruik de verhalen die de bedrijven hebben in je marketing. Ondernemers zijn – de term zegt het al – vaak ondernemende mensen. Die hebben vaak een interessante levensloop. Die hebben vaak ook zeer bewust gekozen voor plaats X of Y. Dat geldt ook voor andere inwoners. Laat hun het verhaal vertellen en geef ze ook de ruime om zichzelf daarbij te profileren. Ik geloof heilig in de bevlogen verhalen van mensen, om daarmee anderen te inspireren.

De zaken die ik net noemde ontstaan ook niet zo maar. Daar is wel een strakke regie bij nodig. Soms moet je die stakeholders ook aan de hand meenemen. Men wil vooral ook duidelijkheid. Lange inspraakavonden zijn hooguit twee keer leuk, maar uiteindelijk willen ondernemers ook enthousiast gemaakt worden met concrete plannen. Je moet dus ook een gezaghebbende procesbegeleiding hebben. Geen apparatsjik, maar iemand die weet te inspireren.

Tot slot: u omschrijft citymarketing in uw boek als ‘een puber die maar niet volwassen wil worden’ Denkt u daar nog steeds zo over?
Och, ik zie wel vooruitgang, maar het gaat erg langzaam. Kijk naar een activiteit als guerrilla marketing. Dat wordt bijna nog niet gebruikt bij citymarketing. Je kunt met opzienbarende mediagerichte acties ontzettend veel bereiken met weinig budget, mits je een beetje lef hebt. Kijk naar de Bavaria Babes tijdens het WK in Zuid-Afrika. Voor de branding van een stad kan dat heel leuk werken. Maar denk ook aan social media. Iedereen twittert er op los, maar doet dat dan weer erg veel in het eigen kringetje. Citymarketeers die via slimme wegen proberen echt relevante doelgroepen te bereiken kom je nauwelijks tegen. Nee, de puber zal de komende jaren wel langzaam volwassen worden, maar het blijft een beetje een nerd! 


Door Menno Bakker op 2010-09-03  Yemeni -Branding

 

Western European residents will receive promotional material from Yemen this September as the country tries to convince more tourists to visit.

The Yemeni Tourist Promotion Council has decided to start its promotional campaign in France, Spain, Germany and the United Kingdom next month before approaching people living in the neighboring Gulf countries, local Yemeni media has reported.

The executive director of the council in the Ministry of Tourism, Fatima Al-Harbi, said that the campaign would include presentations of popular folk songs and dances and distribution of a large number of brochures and photographs, as well as show documentaries on tourist and archaeological sites in all Yemeni provinces. 


Door AbouTourism 29082010 op 2010-08-30  Hug Thailand

To bring confidence back to the Land of Smiles, the Tourism Authority of Thailand is hosting eight promotional campaigns in Bangkok and big cities throughout this month and the next under the theme of “Kod Muangthai Hai Hai Noey” (Hug Thailand).

A variety of activities, including cultural and art performances, trade fairs and exhibitions on tourist spots and local ways of life, will reflect the outstanding characteristics of each region. 

  VVideo te bezichtigen op: http://www.youtube.com/watch?v=a6J9zQoIIQ8&feature=player_embedded 


Door AbouTourism 29082010 op 2010-08-30  Copenhagen Open for You

The campaign “cOPENhagen – Open For Everyone” highlights and celebrates the welcoming and diverse atmosphere of Copenhagen, Denmark‘s capital city. To mark the occasion, VisitDenmark is debuting a new Gay Copenhagen Microsite, Facebook, and Twitter page, as well as an LGBT Copenhagen Blog Feed. All four media outlets have been designed to serve as up-to-date resources that will assist LGBT travelers in uncovering the very best of gay life in Copenhagen, Denmark. 

 


Door AbouTourism 29082010 op 2010-08-30  Museum Boijmans Van Beuningen op koers

Voor Museum Boijmans Van Beuningen is de eerste helft van 2010 uitstekend verlopen. Ruim 100.000 personen bezochten de twintig  tentoonstellingen die het museum organiseerde. Deze bezoekers gaven de stad Rotterdam een bestedingsimpuls van circa 3,5 miljoen euro. Het digitale museum, www.boijmans.nl, trok maar liefst 275.000 bezoekers, waarvan 25% vanuit het buitenland. Op het onlinevideokanaal van het museum arttube.boijmans.nl keken van januari tot en met juni 2010 meer dan 25.000 mensen naar de video's over kunst en design. Sinds het museum begin mei collectie.boijmans.nl lanceerde, werd deze virtuele museumcollectie al 7.500 keer bezocht. Het eigen televisieprogramma van het museum, Boijmans TV, trok in het voorjaar op TV Rijnmond circa 140.000 kijkers per uitzending, terwijl een landelijk door de Avro uitgezonden aflevering maar liefst 300.000 kunstliefhebbers aan de buis kluisterde. Museum Boijmans Van Beuningen beheert in totaal circa 140.000 objecten op het gebied van oude kunst, moderne en hedendaagse kunst, kunstnijverheid en design, alsmede een rijksmonument van 26.000 vierkante meter. Ten behoeve van alle activiteiten, waaronder aankopen en de conservering van de collecties, educatie en het organiseren van tentoonstellingen, haalt het museum de laatste jaren zelf gemiddeld ruim 6,5 miljoen euro op. Museum Boijmans Van Beuningen voorziet voor een belangrijk deel in haar eigen inkomsten, in 2009 was dat 45%. Daarmee behoort het museum tot de top van Nederland. Meer informatie op: www.boijmans.nl


Door Boijmans Van Beuningen op 2010-08-26  Vorming on en offlinecommunicatie Toerisme Vlaanderen

 
 
 

U kent ongetwijfeld de uitdrukking 'ongekend maakt onbemind'. Dit geldt ook voor uw toeristisch product. Als de klant uw aanbod niet kent, kan hij er ook niet op ingaan.
Communiceren is dus de boodschap.

Maar weet u welke kanalen en instrumenten u kunt gebruiken? Via welke media u uw doelgroep bereikt? Hoe dit op een efficiënte manier kan gebeuren?

Neem deel aan de vorming 'Online en offline marketingcommunicatie' en ontdek het antwoord op deze vragen.

De vorming bestaat uit vier workshops gecombineerd met e-learning. Els Ameloot, Sven Bally en Marc Vanderstraeten bundelen hun marketingexpertise en gaan in op een aantal specifieke toepassingen van marketingcommunicatie:

Workshop 1


 

Direct marketing en instrumenten in offline marketingcommunicatie:
reclame, PR, promotionele acties, sponsoring, winkelcommunicatie, beurzen en
tentoonstellingen,...Workshop 2


 

Mediakanalen voor offline marketingcommunicatie:
gedrukte media en advertenties, TV, radio, bioscoop, point-of-sale-marketing
en below-the-line-acties,...Workshop 3


 

Website en e-mail in online marketingcommunicatie:
eigen website, zoekmachine-optimalisatie en e-mailmarketing,...Workshop 4


 

Internet en sociale media in online marketingcommunicatie:
blogs, fora, wiki's en locatiegebonden toepassingen,...

Als deelnemer krijgt u bovendien toegang tot de elektronische leeromgeving van Toerisme Vlaanderen. Aan de hand van theorie, tips en praktijkvoorbeelden verneemt u er hoe u vanuit een gestructureerde marketing- en communicatiestrategie uw communicatiedoelstellingen ook op lange termijn kan bereiken.

Benut deze gelegenheid om uw marketingcommunicatie te optimaliseren en schrijf u voor 13 september in.
Data, locaties en andere praktische informatie vindt u op de website van Toerisme Vlaanderen.

Tot dan!

Het vormingsteam van Toerisme Vlaanderen 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Door Lies Boonen - TVL - 25 aug op 2010-08-25  Plan je trip - Australia

Australië wordt in hapklare brokjes verknipt, tripjes die naderhand downloadbaar zijn op

http://walkaboutplanner.australia.com/ 


Door Aboutourism op 2010-08-24  Efteling-televisie dagelijks bij RTL 8

Vanaf 4 oktober zendt RTL 8 dagelijks een uur Efteling-televisie uit in het nieuwe kinderblok. In De Schatkamer doen kinderen vanuit een televisiestudio in de Efteling mee aan de Schatkamerquiz met verschillende doe-onderdelen in het Efteling-park. De quiz wordt afgewisseld met filmpjes en animaties die de kinderen in de studio bekijken. Met De Schatkamer zet de Efteling de volgende stap om sprookjes en het Efteling-gevoel dichter bij kinderen thuis te brengen. "Dat de Efteling straks ook elke dag te zien is op televisie, is natuurlijk fantastisch. Wij zijn verheugd dat RTL 8 het vertrouwen in ons heeft om elke dag een programma te presenteren dat helemaal in eigen huis wordt geproduceerd. Het is een bekroning op een lange staat van dienst voor wat betreft sprookjes en verhalen", aldus Bart de Boer, voorzitter van de directie van de Efteling. "De Schatkamer wordt vanaf 4 oktober elke dag uitgezonden van 07.15 tot 08.15 uur bij RTL 8. Het wordt dagelijks herhaald om 12.15 uur. In het weekend is De Schatkamer ook dagelijks te zien tussen 08.00 en 09.00 uur".


Door ANP, 19 augustus 2010 op 2010-08-24  The Hotel Blog Megalist

Enig idee hoe een blogpost van een hotel eruit ziet? Check:

http://www.blogforguests.com/hotel-blog-list 


Door Blogforquests op 2010-08-23  Hoge naamsbekendheid Pukkelpop

http://www.smart-i.be/2010/08/23/belevingmarketing/ 


Door Els Ameloot op 2010-08-23  SMAK Gent 'Pay what you want' groot succes

Tien procent meer bezoekers en hogere inkomsten dan verwacht: de eindresultaten van het experiment PAY WHAT YOU WANT zijn bekend.
 
Onderzoek: Pay What You Want
Locatie: Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) te Gent
Wanneer: van dinsdag 20 april 2010 tot en met zaterdag 24 april 2010

Gedurende een week werd in het museum het betaalsysteem “Pay What You Want” toegepast, waarbij de bezoekers zelf mochten bepalen hoeveel ze gaven. Tijdens deze week werden er een drietal elementen toegepast om de bezoekers onbewust te beïnvloeden in hun betaalgedrag. De resultaten hebben louter betrekking op de antwoorden die werden gegeven tijdens het afnemen van enquêtes bij de bezoekers.

Tijdens het experiment werden er drie elementen gemanipuleerd, waarvan wij geloofden dat zij de bezoekers zouden kunnen aanzetten tot het betalen van een fair bedrag. Ten eerste werd nagegaan of men meer zou geven wanneer men een flyer over “Fair Trade” zou krijgen aan de inkom, dan wanneer men deze flyer niet had gekregen. Een tweede element dat werd nagegaan was het verschil tussen het betalen voor of na het museumbezoek. Als laatste bevond er zich steeds een bepaald startbedrag in de betaalbox. Wanneer dit bestond uit biljetten, zou men verwachten dat de prijs van een museumbezoek vijf euro of meer bedraagt. Wanneer er anderzijds muntstukken lagen, zou men kunnen denken dat de prijs minder dan vijf euro bedraagt. Op die manier wordt verwacht dat het gemiddeld gegeven bedrag hoger zal zijn in de eerste situatie dan in de tweede.

Het onderzoek ging na welke factoren het gemiddeld gegeven bedrag per volwassene kon beïnvloeden. In wat volgt worden de resultaten bondig besproken.

Mening over de actie
De bezoekers dienden aan te duiden of ze de actie slecht/goed, (on)aangenaam, vervelend/leuk, zinloos/zinvol en (niet)origineel vonden. De resultaten werden samengenomen in één algemene score voor de actie. Uit de resultaten bleek dat slechts 3.4% van de ondervraagden gaven een score lager dan drie op vijf.

Moeilijkheid bij het bepalen van het betaalde bedrag
Een vierde van de ondervraagde bezoekers vonden het moeilijk om een eigen “prijs” te bepalen.

Betaalde bedrag per kind en per volwassene
Gemiddeld werd er door de ondervraagde bezoekers 1.41 euro gegeven per kind en 3.14 euro per volwassene. Enige voorzichtigheid is aan te raden, aangezien het kan zijn dat de personen die niets gaven ook niet openstonden voor het invullen van een enquête. Hierdoor kan er een positieve vertekening zijn voor het gemiddeld gegeven bedrag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedragen die werden gegeven.

De huidige waarde van een museumbezoek
De waarde van een museumbezoek bedraagt gemiddeld 5.36 euro. Dit kan gezien worden als een maximumprijs dat voor een museumbezoek kan gevraagd worden. Ongeveer 30% stelt de waarde op 5 euro. Twintig procent van de bezoekers vindt een bezoek zelfs meer dan 7 euro waard. Opvallend is dat de waarde van een museumbezoek hoger ligt dan het effectief gegeven bedrag.

Reden betaald bedrag
Er werd tevens gepolst naar het waarom achter het gemiddeld gegeven bedrag. Acht procent van de bezoekers had de intentie om zo weinig mogelijk te betalen. De andere twee redenen die het meest werden aangehaald waren: (1) het bedrag dat overeenkomt met de waarde van een museumbezoek en (2) het bedrag dat het fairst leek.

Gezelschap
Vijftien procent van de bezoekers bezocht het museum op zijn eentje. De meest bezoekers kwamen met vrienden (36.0%) of met de partner (27.3%).

Betalen voor of na het bezoek
Uit de resultaten valt op te merken dat bij het betalen na het museumbezoek gemiddeld meer werd gegeven dan bij het betalen voor het museumbezoek. De eerste groep gaf gemiddeld 3.38 euro per volwassene tegenover 2.80 euro voor de laatste.

Huidige prijzen: fair of onfair?
Er werd gepolst naar de mening van de bezoekers over de huidige prijzen die door het S.M.A.K. gesteld worden. Hierbij kozen we de vier meest courante prijsmogelijkheden uit: (1) 6 euro voor een volwassene (ouder dan 26 jaar), (2) 4 euro voor inwoners van Gent, (3) 1 euro voor jongeren tussen 19 jaar en 26 jaar en (4) gratis voor kinderen jonger dan 19 jaar. Een kwart van de bezoekers vindt de prijs voor volwassenen niet fair. Dit wordt weerspiegeld door het betalen van een gemiddeld lager bedrag per volwassene (2.17 euro tegenover 3.46 euro). Meer dan dertig procent is het niet eens met de regeling dat Gentenaars voor vier euro naar het museum mogen komen. De prijzen voor de jongeren worden door de overgrote meerderheid aanvaard.

Tevredenheid
De tevredenheid werd bekeken op zes verschillende aspecten: (1) onthaal, (2) algemene stijl, (3) verkregen informatie, (4) tentoongestelde werken, (5) tentoonstellingsruimten en (6) sfeer. Hierbij werd gevraagd om aan te duiden op een zevenpuntenschaal of men al dan niet akkoord ging met enkele stellingen over het museumbezoek. Een kleine zes procent van de bezoekers geeft een algemene score op tevredenheid lager dan 3.5 op 7. Volgens hen kon de verkregen informatie beter en waren ze het niet helemaal eens met de keuze van tentoongestelde werken. Gemiddeld werd er echter een score van 5.41 op 7 gegeven. Tevens werd gevraagd hun tevredenheid uit te drukken op honderd punten. Hierbij werd een gemiddelde van 73.93 op 100 gegeven. Bij het betalen na het museumbezoek kon men dan ook zien dat tevredenheid een positieve impact heeft op het gemiddeld gegeven bedrag per volwassene.

Frequente bezoekers
Ruim de helft van de ondervraagden bezoeken meer dan 1 keer per jaar een museum (niet noodzakelijk het S.M.A.K.).

Reden van bezoek
Deze vraag werd gesteld om na te gaan of de publiciteit rond de actie zijn effect heeft gehad. Ruim tien procent van de bezoekers gaf aan te zijn gekomen voor de actie rond het bepalen van zijn eigen prijs. Bijna de helft van de bezoekers duidde aan dat zij kwamen voor een specifieke/tijdelijke tentoonstelling.

Prijsbewustzijn
In het kader van het onderzoek werd tevens nagegaan of het prijsbewuste karakter van de bezoekers een doorslaggevende invloed heeft voor het bepalen van het gegeven bedrag. Zo bleek dat prijsbewuste bezoekers wel degelijk minder geven dan niet-prijsbewuste bezoekers.

Dag van de week
Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat men in het weekend vrijgeviger was dan tijdens de week. Dit verschil zou kunnen verklaard worden door het percentage jongeren onder de bezoekers. Dit lag lager op zaterdag dan tijdens de week. Zoals u hieronder kan zien, geven jongeren gemiddeld minder dan de andere bezoekers.
 

Door Vera Pringels UG op 2010-08-18  Fotomateriaal Toerisme Waar?

Op de site van Faro staat een bijzonder lange lijst met url-linken met bijzonder veel fotomateriaal uit de oude doos.

http://www.faronet.be/web-links/beeldbanken 


Door Faronet.be op 2010-08-18  www.myskystatus.nl.

Lufthansa heeft vorig jaar een ludieke oplossing gelanceerd voor het social media vacuüm in het luchtruim als je in een vliegtuig zit tijdens bijvoorbeeld een van je zakenreizen!

Je voert op de site je sociale netwerken in en onder andere je vluchtnummer en Lufthansa stuurt automatisch updates over waar je bent naar je sociale netwerken. De updates via Twitter of Facebook maken het zo gemakkelijk voor thuisblijvers om op de hoogte te blijven.

Op het moment dat ik keek waren er ruim 81.000 facebook reizigers in de lucht. 


Door Ondernemen.blog.nl op 2010-08-18  Toerisme New York stevent af op record

Vorig jaar was er nog sprake van een ongekende daling van het aantal toeristen dat New York City (NYC) aandeed. Dit jaar herstelt NYC zich snel van de gevolgen van de economische crisis en stevent zelfs af op een record. Er werden in het eerste helft van het jaar 5% meer bezoekers geregistreerd. In 2009 kwamen 3,2% minder bezoekers naar NYC. "Dat valt relatief nog mee", merkt George Fertitta, topman van NYC & Company, het marketing- en toerismebureau van de stad, op. Vorig jaar liet ook de Amerikaanse toerist het afweten. Dat was zelfs in 2001 niet het geval, terwijl toeristen uit andere landen na de aanslagen op de WTC-torens wel wegbleven. "Dit had alles te maken met de slechte economie en de hoge werkloosheid." Voor dit jaar rekent de stad op 29 miljard dollar aan directe inkomsten uit het toerisme. "En elke dollar heeft een impact van 1,50 dollar door de invloed op bijvoorbeeld de werkgelegenheid en belastingen. Bovendien lijkt dit de enige bron van inkomsten die nog verder kan groeien." Naast het toerisme moet New York het hebben van Wall Street, de vastgoedmarkt en de media- en entertainmentindustrie, waarbij het toerisme een derde plaats inneemt. Toeristen geven over het algemeen het meeste geld uit aan shoppen, theater- en museumbezoek, en eten en drinken. Het aantal bezoekers kende vorig jaar met 45,6 miljoen mensen (197.000 Nederlanders) even een dipje. Zij gaven dat jaar gezamenlijk 28,2 miljard dollar uit. Een jaar eerder gaven 47 miljoen toeristen 32,1 miljard dollar uit. "Wij maken ons pas zorgen als de euro heel laag staat. Als de euro in zes maanden tijd 10% aan waarde inlevert, daalt het aantal bezoekers uit eurolanden met 1,5%", weet Fertitta. Maar NYC hoeft niet echt veel moeite te doen om aandacht te krijgen. "Allerhande tv-series en films zijn ons promotiemateriaal." De stad heeft wel een slogan, 'This is New York City', maar treedt daar nauwelijks mee op de voorgrond. 'I love New York', een slogan die de hele wereld kent, behoort in tegenstelling tot wat velen denken de staat New York en niet de stad toe.

ANP, 10 augustus 2010

 


Door ANP op 2010-08-18  Enorme verschillen in tarieven onlinehotelaanbieders

De tarieven van onlinehotelaanbieders verschillen enorm van elkaar, zo blijkt uit onderzoek van reiswebsite StedenTripper.com. De tarieven van 39 hotelkamers op websites van negen verschillende aanbieders werden vergeleken. In het ergste geval was een hotelkamer 78% duurder dan dezelfde kamer op de goedkoopste site. Het gemiddelde prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste aanbieder van dezelfde hotelkamer was 38%. Een gemiddeld weekendje weg van twee overnachtingen is hierdoor €89,- duurder. Van de onderzochte aanbieders bleken Arke, Booking.com en Easytobook.com het voordeligst in tegenstelling tot De Jong Intra, welke gemiddeld de hoogste tarieven hanteert. De andere onderzochte aanbieders zijn D-Reizen, eBookers.nl, Expedia.nl, Oad/Hotelplan en de officiële websites van de hotels zelf. Onderzoeker Erik Lammers: "Het is logisch dat de tarieven per website verschillen, maar zulke grote verschillen hadden we eerlijk gezegd niet verwacht. Een gemiddeld prijsverschil van €89,- is echt teveel, hiervoor zou je vaak nog een nacht extra kunnen boeken. Er zijn meerdere redenen voor de grote verschillen. Dit kan bijvoorbeeld komen door het grootschalig inkopen van kamers door de onlineaanbieders, maar ook door verschillen in boekings- of administratiekosten", aldus Lammers.
Meer informatie op: www.stedentripper.com

AD, 10 augustus 2010

 


Door stedentripper.com op 2010-08-18  45.000 extra overnachtingen voor Brusselse hotels

Toerisme Vlaanderen haalt 45.000 extra hotelovernachtingen naar Brussel. In 2011, 2012 en 2013 wordt Brussel de gaststad van een groot humanitair congres. Dat er meer congresgangers in de hoofdstad neerstrijken, is niet alleen goed voor de hotels, maar voor de hele economie. Vanaf oktober 2011 is Brussel drie jaar lang gaststad voor de nieuwe humanitaire topconferentie Aidex. Volgens Toerisme Vlaanderen zorgt de komst van Aidex de komende drie jaar voor een injectie van 5 miljoen in de Brusselse economie. Aidex zal eerste keer plaats vinden in oktober 2011 in Brussels Expo op de Heizel. Toerisme Vlaanderen verwacht dat de nieuwe conferentie de Brusselse hotelsector jaarlijks om en bij de 15.000 hotelovernachtingen oplevert. De congresgangers zullen naar schatting ook 5 miljoen euro besteden in Brussel. "In eerste instantie is dit een goeie zaak voor de aanbieders van logies", zegt Lea Winkeler van Toerisme Vlaanderen. "Maar ook voor allen die diensten leveren voor het congres, zoals technische diensten en catering. Doorgaans is er ook een sociaal programma waarbij de congresgangers de gaststad bezoeken. Dat is allemaal mooi meegenomen." De laatste jaren groeide Brussel uit tot de belangrijkste congresstad van Europa. Volgens de rangschikking van de Union of International Associations, de UIA, staat Brussel op wereldvlak zelfs op de tweede plaats. Mede dankzij de centrale ligging en goede bereikbaarheid, de aanwezigheid van internationale instanties en heel wat toeristische troeven, is er genoeg potentieel om in de toekomst nog meer congressen aan te trekken.
Meer informatie op: www.brusselnieuws.be

Brusselnieuws.be, 12 augustus 2010 


Door Brusselnieuws.be op 2010-08-18  Sociale netwerken: een godsgeschenk

Een op drie laat zich leiden door anderen.

“Het onderscheid tussen online en offline-marketing doet niet terzake. Je moet starten met een goed verhaal en zien dat alle media daarin betrokken worden”, zei Mark Vanderstraeten op de studienamiddag van WES onder het thema ‘Toerisme en sociale netwerken’. Eén van de mooiste voorbeelden terzake noemde hij ‘the best job of the world’ waarin het Australische Queensland een eilandbewaker voor het Grote Barrière Rif zocht. “Met die internetvacature op www.islandreefjob.com heeft men wereldwijde aandacht gekregen voor Queensland als toeristische bestemming. Je klanten zitten nu eenmaal online en zij sturen de communicatie en jouw reputatie. In tegenstelling tot traditionele media kan je de impact van internet meten, je kan meteen reageren en ook evalueren wat er over jou wordt verspreid. Voor een aanvaardbare en relatief lage kost kan je aan niche-marketing doen”. Daarvoor opent zich een uitgebreid spectrum aan informatiekanalen: display ads (die een bestaande website als het ware overnemen), zoekmarketing (bv. Google Maps dat hotelprijzen afficheert), affiliate marketing (met een partner die je vergoedt per klik), sociale media en beoordelingsplatformen, cityblogs (met online dagboeken van bekende inwoners), social marketing (waarbij je via partners en met gadgets of geschenken trafiek genereert) evenals e-mail en e-newsletters (waarbij de klant zich akkoord verklaart om ze te ontvangen).

Brug slaan tussen offline en online

“Wij moeten een brug slaan tussen offline en online en potentiële klanten vanuit offline naar het online gebeuren leiden”, treedt Sven Bally bij. “Men wil nog wel klassieke catalogi maar toch zoekt men online meer informatie of toetst men de aangereikte informatie af. Daarom is het belangrijk dat men zijn online aanwezigheid optimaliseert”. Veel geld hoeft dat niet te kosten. Naast dure advertenties op Google zijn er nog andere mogelijkheden. Verhogen van de zogenaamde inbound hyperlinks (andere sites die naar jou verwijzen) en de back links (via sociale netwerksites) brengen je alvast hogerop in de zoekresultaten van Google. “Maar”, waarschuwt Sven Bally, “vergeet ook Yahoo niet voor de Franstalige markt waar Yahoo.fr vaak het standaardzoekprogramma mee jij je bijvoorbeeld gaat richten naar klanten uit een bepaalde regio om jouw stad te bezoeken. Je moet offline-klanten ombuigen naar online-klanten, al was het maar door hen bijvoorbeeld een voordeelbon met persoonlijke code te geven die zij kunnen gebruiken bij boekingen via je website of door een sms te sturen. Profileer je ook terdege op je website door sociale media te integreren in je online aanpak, door de relevantie van je site te verhogen met aanvullende informatie (meteo, kaarten, beeldmateriaal, enz.)”.

Onderzoek dat in maart 2010 werd verricht voor de Reisomnibusenquête van WES toont inmiddels aan dat reeds één op drie Belgen zich laat leiden door ervaringen van anderen bij zijn vakantiekeuze. Het gaat dan vooral om 18-54-jarigen, maar ook in de groep van 55-64-jarigen zoekt één op vijf het advies van anderen op. Voor buitenlandse reizen raadpleegt vier op vijf op online-commentaren op netwerksites, toeristische blogs, reisencyclopedieën, tripplanners en beoordelingswebsites.


Door Geert Van Lierde op 2010-08-12  
Blog

Publiek Centraal komt in een stroomversnelling nu. Een stand van zaken.
Publiek Centraal gaat vanaf juni organisaties uit de (zeer ruim gedefinieerde) non-profitsector (privé en overheid) helpen het juiste publiek te bereiken. Dat gaat in eerste instantie om ondersteuning op het vlak van communicatie en marketing. Offline gebeurt dat via opleidingen met telkens nazorg voor elke deelnemer,&n...
Meer lezen.
Door Rudy Pieters/Els Ameloot op 2013-03-20  

Een nieuwe lente?
Het is winter en toch trek ik binnenkort naar de zomer in Zuid-Afrika, deze keer Johannesberg, voor een opleiding in toerisme & communicatie voor WES. Er zijn niet minder dan 8 verschillende landen uit Afrika (buiten Zuid-Afrika) aanwezig wat het deze keer bijzonder moeilijk maakt. Tegelijk voel ik de lente in mijn hart. Ik heb het gevoe...
Meer lezen.
Door Els Ameloot op 2012-11-08  

Addictlab
Jan Van Mol met Addictlab kreeg een paar maanden geleden de opdracht werk te maken van Vlaanderen en innovatie binnen toerisme. We nodigen jou uit om finale rapport door te nemen op http://issuu.com/addictlab/docs/addict31_2 Enjoy ! ...
Meer lezen.
Door Addictlab op 2012-08-17  

Tweets

twitter list
Volg ons: